لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۳:۲۵

همزمانی آزمايش موشکی اسرائيل با عبور ناوهای ايرانی از کانل سوئز تصادفی بود


همزمانی آزمايش موشکی اسرائيل با عبور ناوهای ايرانی از کانل سوئز تصادفی بود
همزمانی آزمايش موشکی اسرائيل با عبور ناوهای ايرانی از کانل سوئز تصادفی بود

هاآرتض زير عنوان "ايران سقوط مبارک را با عبور از سوئز جشن می گيرد" می نويسد ايران و اسرائيل ديروز در حاشيه وقايع جاری در منطقه و ليبی درگير فعاليت هائی بودند که می تواند حاوی علائم و اشاراتی برای يکديگر یاشد.

اسرائيل با همکاری آمريکا سيستم ضد موشکی خود موسوم به Arrow 2 را در آب های ساحلی آمريکا با موفقيت به آزمايش گذاشت. ايران نيز دو کشتی جنگی خود را برای انجام مانوری مشترک با نيروی دريائی سوريه از طريق کانال سوئز به دريای مديترانه فرستاد.

همزمانی اين دو رويداد کاملا تصادفی است. آزمايش Arrow 2 مدتها پيش از سقوط رژيم های تونس و مصر برنامه ريزی شده بود، وبا التهاب جاری در خاورميانه حتی به گونه ای غيرمستقيم هم ارتباط پيدا نمی کند. اما وضعيت در مورد کشتی های جنگی ايران فرق می کند. رژيم حسنی مبارک سالها بود که از عبور کشتی های جنگی ايران از کانال سوئز جلوگيری می کرد. بعکس او در دو سال گذشته به کشتی های جنگی و زيردريائی های اسرائيل اجازه داده بود در مسير بازداری ايران از کانال سوئز بگذرند.

درهمين حال ايران به گونه ای غيرمستقيم می خواهد اسرائيل را تهديد کند، هرچند که خطر واقعی عملا هيچ است. به عبارت ديگرانتظار نمی رود کشتی های جنگی ايران به اسرائيل نزديک شوند و اگرهم ايران چنين تصميمی بگيرد نيروی دريائی اسرائيل کاملا قادر است ازعهده مقابله برآيد.

بسيار دورتر، در آب های ساحلی کاليفرنيا، سيستم دفاع موشکی Arrow 2 با موفقيت راه را بر موشکی بست که از يک کشتی در دريا شليک شده بود. اين آزمايش بمنظور ارزيابی اقداماتی انجام گرفت که برای بهترساختن توانائی های اين سيستم در مقابله با آنچه که تهديدهای آتی از طريق موشک های زمين به زمين توصيف می شود به اجرا گذاشته شده است. به عبارت ديگر می توان فرض را بر موشک های شهاب ايران گذاشت.

آزمايش مشابهی که شش ماه پيش انجام گرفت چندان موفقيت آميز نبود و برنامه پرتاب موشک رهگير به سبب نقايص اطلاعاتی درآخرين لحظات لغو شد. اما اين بار برنامه پرتاب موشک رهگير نيز بی عيب و نقص به اجرا درآمد.

XS
SM
MD
LG