لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۰:۰۰

توسل تهران به شدت عمل تنش سياسی را شديدتر ميکند


توسل تهران به شدت عمل تنش سياسی را شديدتر ميکند
توسل تهران به شدت عمل تنش سياسی را شديدتر ميکند

واشينگتن پست زير عنوان "مخالفان دولت ايران اعدام ها را يک هشداراخطاری تلقی ميکنند" می نويسد رهبران اپوزيسيون و تحليلگران ميگويند مقامات ايران با توسل روزافزون به اقداماتی شديد برای جلوگيری از تظاهرات اعتراضی در نخستين سالگرد گزينش مجدد و مورد اختلاف محمود احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری اختلافات و تنش های سياسی را بيشترميکنند.

تحليلگران ميگويند اعدام يکشنبه پنج نفری که چهارنفرشان از اقليت کرد بودند، خشمی را برانگيخته است که دامنه آن از مناطق کردنشين بسيار فراتر میرود.

اين پنج نفربه يک رشته بمب گذاری ها متهم شده بودند، اما بسياری معتقدند دو نفر از محکومين بی گناه بودند، وبرای آن اعدام شدند که پيشاپيش سالگرد انتخابات ، موجی از ترس و ارعاب بوجود آيد.

تحليگران همچنين در تصميم اين هفته مقامات در مورد صدور احکام شديد مجازات حبس برای رهبران دانشجوئی در تهران، که به مشارکت در تظاهرات ضد دولتی متهم شده بودند، هشداری اخطاری از سوی دولت مشاهده ميکنند.

انتخابات سال گذشته ايران ماهها اعتراض و شورش های خيابانی را در پی داشت، که شديد ترين چالش عليه دولت در سالهای اخير است. حدس و گمان های فزاينده برآن است که تابستان امسال می تواند به تظاهرات بيشتری بيانجامد.

بعضی نشانه های ناآرامی هم اينک هم ديده می شود. اين هفته در دو محوطه دانشگاهی در تهران، هنگام ديدار احمدی نژاد و ديگر مقامات دولتی، تظاهرات اعتراضی رخ داد. روز پنجشنبه نيز شاهدان از اعتصاب در شهرهای کردنشين ايران خبر دادند، و بسياری از مغازه ها به نشانه اعتراض به اعدام ها بسته بود.

حاميان دولت اين اتهام را که مقامات در آستانه سالگرد انتخابات به شدت عمل و سخت گيری متوسل شده اند، رد ميکنند. اين حاميان ميگويند رهبران اپوزيسيون از اعدام ها و مجازات های حبس برای شعله ور ساختن مجدد احساسات ضد دولتی استفاده ميکنند.

اعدام ها، بخصوص موجبی برای بحث و جدل شده است. در حاليکه مقامات قضائی ميگويند چهار کردی که اعدام شدند اعضای پژاک، گروه جدائی طلبی بودند که آمريکا آن را تشکيلاتی تروريستی می شناسد، اعدام ها موجی ازهمدردی و دلسوزی مردم رابرای دو نفر از محکومين ببارآورد،که يکی معلم، و ديگری يک زن بود.

روزنامه دولتی کيهان روزپنجشنبه در اذعانی به شک و ترديد ها گزارش داد که تلويزيون دولتی از اسناد راجع به اقدامات تروريستی افراد اعدام شده برنامه ويژه ای پخش خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG