لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۵۰

پارلمان اروپا بجای تجليل از ندا متکی را دعوت کرده است


پارلمان اروپا بجای تجليل از ندا متکی را دعوت کرده است
پارلمان اروپا بجای تجليل از ندا متکی را دعوت کرده است

وال استريت جرنال زيرعنوان "تجليل از خاطره ندا سلطان" مقاله امانوئل اتولنگی پژوهشگر ارشد در بنياد دفاع از دمکراسی و نويسنده کتاب "زيرابری از قارچ اتمی: اروپا، ايران و بمب" را در ستون عقايد چاپ کرده است. او می نويسد روز اول ژوئن، منوچهرمتکی وزير امورخارجه ايران وارد سالن باشکوه پارلمان اروپا ميشود تا در جلسه کميته روابط خارجی اين پارلمان شرکت کند. برای پارلمان اروپا در آن موقع چه چيزی مناسب تراز آن است که از او با تصويری بزرگ از ندا سلطان، معترض جوانی استقبال کند که در جريان تظاهرات مسالمت آميزعليه انتخابات تقلبی ژوئن ۲۰۰۹ هدف تيراندازی يک شبه نظامی دولت ايران قرارگرفت.

پارلمان اروپا به اقدامی شجاعانه شهرت ندارد. اما بعضی اعضای آن شجاع اند. يکی از آنان فيورلو پرورا ست - قانونگزاری ايتاليائی که دسامبر گذشته ازهمقطارانش خواستارنصب تصويری از ندا در کنارتصوير آنگ سان سوچی ناراضی برمه ای در وروديه پارلمان در بروکسل شد. آقای پرورا به سرعت توانست حمايت کافی همقطارانش را برای تسليم اين خواست به هيات رئيسه پارلمان کسب کند. اما اين هيات که بخاطر تماس و گفتگو با ايران علاقمند به ميزبانی نمايندگان آن است پيشنهاد آقای پرورا را پنج ماه بی هيچ اقدامی معطل گذاشت، و دست آخرآن را رد کرد.

نامه رسمی رد پيشنهاد آقای پرورا بدان جهت شگفت انگيزاست که جرزی بوزک رئيس پارلمان اروپا - ناراضی دوران کمونيستی لهستان - شخصا آن را امضا کرده است. آقای بوزک که خود عليه استبداد و ديکتاتوری شوروی در صف مقدم بود بايد بداند ناراضيان برای آزادی چه قيمتی را تحمل ميکنند.

آقای بوزک در نامه ای خطاب به آقای پرورا ميگويد نگران است چنين اقدامی در مورد ندا به خانواده اش آسيب برساند.

مرگ ندا سلطان جهان را به شناخت و درک ماهيت استبدادی رژيم ايران واداشت. اين موجب شد که رهبران جهان در مناسبات گرم و نرم اقتصادی خود با تهران تجديد نظر کنند وآنان را برآن داشت به اين موضوع بيانديشند که شرط امنيت ممکن است بجای معامله ای اتمی با خامنه ای و شرکا در پيروزی برچالش های دمکراتيک باشد.

اما پارلمان اروپا که تنها نهاد واقعا دمکراتتيک اروپاست هنوزترجيح داده است بجای اقدامی ساده برای ندا سلطان، از رنجاندن ديکتاتوری اجتناب کند.

XS
SM
MD
LG