لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۹:۳۸

پسرفتی عمده در راه اندازی رآکتور اتمی بوشهر


پسرفتی عمده در راه اندازی رآکتور اتمی بوشهر
پسرفتی عمده در راه اندازی رآکتور اتمی بوشهر

نيويورک تايمز زير عنوان "گزارش ايران از پسرفتی عمده دريک نيروگاه برق اتمی" می نويسد ايران اين هفته با آگاه ساختن بازرسان اتمی از مواجه شدن با مشکلی جدی در راکتور اتمی تازه تکميل شده ای که قرار بود در ماه جاری به شبکه برق رسانی کشور نيرو وارد کند، پرسش هائی را برانگيخته است که آيا مشکل ناشی از خرابکاری است، يا به موارد معمول در جريان راه اندازی محدود می شود، و يا احتمالا به معنای شروع مسيری است که به پايان حيات پروژه منجر خواهد شد.

گزارش روز جمعه آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد ايران روز چهارشنبه به بازرسان گفته است در تدارک تخليه مجمتع های سوخت اتمی از رآکتور بوشهر است، که می تواند معرف پسرفتی عمده باشد.

تهران که سالهاست از اين رآکتور با تحسين و به عنوان مظهر صلح آميز بودن برنامه اتمی خود ياد می کند، راه اندازی آن را که قريب الوقوع بنظر می رسيد معرف پيشرفتی سريع توصيف کرده بود، اما کارشناسان اتمی می گويند اکنون که مهندسين ناچار به بيرون آوردن ۱۶۳ مجتمع سوخت از قلب اين رآکتورعظيم در نخستين نيروگاه برق اتمی ايران شده اند، رآکتور به زمينه ای برای يک شرمساری عمده مبدل شده است.

ايران برای اين تخليه غيرمنتظره سوخت رآکتور دليلی ارائه نداده است اما پيشتر آلوده شدن آن را به ويروس کامپيوتری استاکس نت تائيد کرده بود. روز جمعه در کانون بحث کارشناسان کامپيوتراين سئوال قرار داشت که آيا ويروس استاکس نت در تحول غير مترقبه اخير نقشی داشته است، يا نه.

روسيه که فراهم کننده سوخت اتمی برای ايران است اويل اين ماه گفته بود در باره چگونگی آلودگی رآکتور به ويروس بايد تحقيق شود، و هشدار داده بود که اين آلودگی می تواند زمينه ساز يک فاجعه اتمی بشود. کارشناسان ديگر می گويند در ابراز نگرانی ها غلو شده است اما يادآوری می کنند که ماحصل قطعی از تاثير استاکس نت مشخص نيست.

لس آنجلس تايمز زير عنوان "آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد ايران در آستانه تخليه سوخت نيروگاه برق اتمی بوشهراست" می نويسد يک ماه پس از آنکه روسيه هشدار داده بود حمله يک ويروس کامپيوتری می تواند به فاجعه ای نظير چرنوبيل دررآکتور نيروگاه برق اتمی بوشهر منجر شود، بموجب يک گزارش سازمان ملل متحد، ايران اعلام کرده است مجبوراست سوخت اين نيروگاه ساخت روسيه را تخليه کند.

گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی دليلی برای اين حرکت ايران ارائه نمی دهد، که فقط به فاصله چهارماه پس از سوخت گذاری در اين نخستين نيروگاه برق اتمی ايران صورت می گيرد و اقدامی غير معمول محسوب می شود.

ماه گذشته علی اکبر صالحی وزير امور خارجه ايران با اعلام خبر آزمايش اين رآکتور ۱۰۰۰ مگاواتی ايران در ساحل خليج فارس گفته بود همه چيز آماده توليد برق در آينده ای نزديک است.

علی اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رويترز گفت می داند که تخليه سوخت به پيشنهاد روسيه انجام می گيرد که مسئول تکميل نيروگاه بوشهراست. آقای سلطانيه وارد جزئيات نشد اما تاکيد کرد که ايمنی بيشترين اولويت را دارد.

XS
SM
MD
LG