لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۵۸

تهران اعدام با چوبه دار را جايگزين سنگسار ميکند


تهران اعدام با چوبه دار را جايگزين سنگسار ميکند
تهران اعدام با چوبه دار را جايگزين سنگسار ميکند

کريستين ساينس مانيتور زير عنوان "ايران مجازات سنگسارآشتيانی را برای زنا با حکم به دارآويختن عوض ميکند" می نويسد دولت ايران در اقدامی که بنظر ميرسد هدف آن مقابله با انتقادهای روزافزون بين المللی است، بی سروصدا خود را ازبه اجرا گذاشتن مجازات مرگ از طريق سنگسار دور ميکند.
اعتراض های پر سرو صدا به استفاده ايران از سنگسار ناشی از مطرح شدن پرونده سکينه محمدی آشتيانی است. دولت ايران اين زن را به ارتکاب زنا متهم کرده است، که مجازات آن در ايران مرگ از طريق سنگسار است. اما اين پرونده بتدريج و در جريان تلاشی سازنده اذهان را در جهان بخود جلب کرده است.
جمهوری اسلامی، در واکنشی کم سابقه ابتدا حکم سنگسار را معلق گذاشت، و بعد، روز چهارشنبه، ويديوئی را پخش کرد که ميگويد حاوی اعتراف آشتيانی به ارتکاب قتل است. آشتيانی در اين ويديو هيچگاه اعترافی به ارتکاب قتل نمی کند، اما بنظرميرسد قصد رژيم از پخش ويديو تلاشی برای محق جلوه دادن خود از طريق مطرح ساختن جرمی بزرگتراز زنا بوده است.

نيويورک تايمز زيرعنوان "ايران نواری را پخش کرد که ميگويد اعتراف به قتل است" می نويسد بعضی تحليل گران ميگويند ويديوی خانم آشتيانی گويای تنش و اختلاف ميان محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری، و رقيب او، صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه است، که در غايت کنترل پرونده را به دست دارد. آقای دا سيلوا رئيس جمهوری برزيل گفته است پيشنهاد وی برای اعطای پناهندگی به خانم آشتيانی، محکی برای آزمايش دوستی او با رئيس جمهوری ايران است. کريم سجادپورتحليل گرمسائل ايران در بنياد بين المللی صلح کارنگی ميگويد ويديو می تواند تلاشی از سوی آقای لاريجانی برای مبهوت ساختن آقای احمدی نژاد از اين طريق باشد که به برزيلی ها بگويد احمدی نژاد يا مايل نيست ويا نمی تواند اقدامی انجام دهد.

لس آنجلس تايمز زيرعنوان "ايران ميگويد زن محکوم به مرگ از طريق سنگسار ضمن اعتراف به همکاری در قتل به وکيل مدافع خود نيز در برنامه تلويزيون دولتی نيز تاخت" می نويسد بعضی ازکارشناسان ايرانی سرشناس در امور قضائی و حقوقی ظاهر شدن پر سرو صدای خانم آشتيانی را در تلويزيون معمائی بی جواب می بينند، و نسبت به اعتراف شک و ترديدی جدی ابراز ميکنند. عبدالصمد خرمشاهی وکيل مدافع چند زن محکوم به مرگ از طريق سنگسار می پرسد چرا اين زن حالا روی صفحه تلويزيون ظاهر شده است؟ چطور او، به عنوان متهم، وکيلی را برای دفاع پذيرفته است و حالا در تلويزيون عليه وکيلش صحبت ميکند، و می پذيرد که مستحق مجازات است؟

شبکه خبری ای بی سی زيرعنوان "ايران پناهندگی پيشنهاد شده به زن مواجه با سنگسار را رد کرد" اظهارات محسن شاطر زاده سفير ايران در برزيل را نقل ميکند که به وسائل ارتباط جمعی آن کشور گفته است سکينه محمدی آشتيانی در ايران در زندان ميماند، واحتمال موافقت با پناهندگی وی در برزيل را رد کرده است.

XS
SM
MD
LG