لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۴۰

گزارش اقتصادی: تاثیر بحران جهانی اقتصاد بر روند مهاجرت در کشورهای اروپایی


دولت های فرانسه و اسپانیا اخیراً اعلام کرده اند درپی اعمال سیاست های سخت گیرانه تر و نیز رکود جهانی اقتصاد، کوچ مهاجران غیرقانونی به این کشورها کاهش یافته است.

بنا به اعلام دولت اسپانیا، تعداد مهاجران آفریقا تقریباً نصف و از ۱۳ هزار مهاجر درسال ۲۰۰۸ به بیش از ۷ هزار درسال گذشته میلادی کاهش پیدا کرده است.

تعداد مهاجران غیرقانونی فرانسه نیز کاهش پیدا کرده است. اریک بسون، وزیر مهاجرت فرانسه اعمال سیاست های سخت گیرانه تر در پذیرش مهاجران و نیز رکود اقتصادی را عوامل اصلی این کاهش خوانده است.

جورجس لومیتر، کارشناس مهاجرت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مستقر درپاریس ازارقام این گزارش متعجب نمی شود.

وی می گوید: « کاهش میزان تقاضای کارفرمایان برای استخدام کارگر، اولین عاملی ست که بر روند کوچ و نیزاستخدام مهاجران تاثیرمی گذارد. دومین عامل این است که بسیاری نیز به دلیل عدم وجود فرصت های شغلی مناسب مهاجرت نمی کنند. بنابراین مهاجران نیز به کوچ فکر نمی کنند. این روند درسایر نقاط اروپا و درکشورهای ثروتمند نیزمشاهده شده است و درنهایت مهاجران قانونی و غیرقانونی را نگران می کند. ایرلند و بریتانیا که دو کشوری هستند که بیشترین تعداد کارگران مهاجر را می پذیرند نیزشاهد کاهش چشمگیر مهاجرت کاری بوده اند.»

لومیتر می افزاید: « سوئد یکی ازمعدود کشورهایی ست که از وضعیت کنونی بهره می جوید. سوئد از زمان آغاز بحران اقتصادی، درهای مهاجرت خود را گشوده و تعداد مهاجرانی که به این کشور کوچ کرده اند ۳۰ درصد افزایش یافته است. اما حتی وقتی فرانسه مهاجرت اعضای خانواده مهاجران را به شدت کاهش داد و مهاجران غیرقانونی را به کشورهای مادری شان بازگرداند، راه برای مهاجرت افراد متخصص و تحصیل کرده به این کشورهموارترشده است.»

لومیتر پیش بینی می کند همزمان با پا به سن گذاشتن نیروی کاراروپا و کاهش زاد و ولد درخانواده های اروپایی، دولت ها ناچارخواهند بود که مرزهای خود را برای مهاجران بیشتری بگشایند.

وی خاطرنشان می کند: « من فکرمی کنم دولت ها با گزینه ها و تصمیم های دشواری روبرو خواهند شد. این دولت ها یا باید مرزهای خود را باز کنند و برای مناطقی که به کارگر نیازمبرم دارند، مهاجر بپذیرند و دربرخی موارد به ناچارمیزبان افرادی با حرفه و تحصیلات پایین تر باشند و یا با فشارهای بسیارناشی ازمهاجرت غیرقانونی روبروشوند.»

همزمان با احیای اقتصاد کشورهای اروپایی و از سرگیری رشد پس از گذرازبحران اقتصادی، به احتمال زیاد این فشارها افزایش خواهند یافت.

گزارش اقتصادی: تاثیر بحران جهانی اقتصاد بر روند مهاجرت در کشورهای اروپایی


دولت های فرانسه و اسپانیا اخیراً اعلام کرده اند درپی اعمال سیاست های سخت گیرانه تر و نیز رکود جهانی اقتصاد، کوچ مهاجران غیرقانونی به این کشورها کاهش یافته است.

بنا به اعلام دولت اسپانیا، تعداد مهاجران آفریقا تقریباً نصف و از ۱۳ هزار مهاجر درسال ۲۰۰۸ به بیش از ۷ هزار درسال گذشته میلادی کاهش پیدا کرده است.

تعداد مهاجران غیرقانونی فرانسه نیز کاهش پیدا کرده است. اریک بسون، وزیرمهاجرت فرانسه اعمال سیاست های سخت گیرانه تر در پذیرش مهاجران و نیز رکود اقتصادی را عوامل اصلی این کاهش خوانده است.

جورجس لومیتر، کارشناس مهاجرت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مستقر درپاریس ازارقام این گزارش متعجب نمی شود.

وی می گوید: « کاهش میزان تقاضای کارفرمایان برای استخدام کارگر، اولین عاملی ست که بر روند کوچ و نیزاستخدام مهاجران تاثیرمی گذارد. دومین عامل این است که بسیاری نیز به دلیل عدم وجود فرصت های شغلی مناسب مهاجرت نمی کنند. بنابراین مهاجران نیز به کوچ فکر نمی کنند. این روند درسایر نقاط اروپا و درکشورهای ثروتمند نیزمشاهده شده است و درنهایت مهاجران قانونی و غیرقانونی را نگران می کند. ایرلند و بریتانیا که دو کشوری هستند که بیشترین تعداد کارگران مهاجر را می پذیرند نیزشاهد کاهش چشمگیر مهاجرت کاری بوده اند.»

لومیتر می افزاید: « سوئد یکی ازمعدود کشورهایی ست که از وضعیت کنونی بهره می جوید. سوئد از زمان آغاز بحران اقتصادی، درهای مهاجرت خود را گشوده و تعداد مهاجرانی که به این کشور کوچ کرده اند ۳۰ درصد افزایش یافته است. اما حتی وقتی فرانسه مهاجرت اعضای خانواده مهاجران را به شدت کاهش داد و مهاجران غیرقانونی را به کشورهای مادری شان بازگرداند، راه برای مهاجرت افراد متخصص و تحصیل کرده به این کشورهموارترشده است.»

لومیتر پیش بینی می کند همزمان با پا به سن گذاشتن نیروی کاراروپا و کاهش زاد و ولد درخانواده های اروپایی، دولت ها ناچارخواهند بود که مرزهای خود را برای مهاجران بیشتری بگشایند.

وی خاطرنشان می کند: « من فکرمی کنم دولت ها با گزینه ها و تصمیم های دشواری روبرو خواهند شد. این دولت ها یا باید مرزهای خود را باز کنند و برای مناطقی که به کارگر نیازمبرم دارند، مهاجر بپذیرند و دربرخی موارد به ناچارمیزبان افرادی با حرفه و تحصیلات پایین تر باشند و یا با فشارهای بسیارناشی ازمهاجرت غیرقانونی روبروشوند.»

همزمان با احیای اقتصاد کشورهای اروپایی و از سرگیری رشد پس از گذرازبحران اقتصادی، به احتمال زیاد این فشارها افزایش خواهند یافت.

XS
SM
MD
LG