لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۴۷

پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد در ایران


«صندوق بین المللی پول» پیش بینی کرده است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در طی سال جاری کاهش خواهد یافت. بنا به ارزیابی این صندوق بین المللی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۵ درصد کاهش می یابد، اما سال مالی آینده ۱.۳ درصد افزایش خواهد یافت.

برپایه ارقام جدید «چشم اندار اقتصادی منطقه ای» که بر خاورمیانه و آسیای مرکزی متمرکز بوده و روز ۱۲ نوامبر منتشر شد، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی گذشته ۱.۹ دهم درصد کاهش یافت.

در گزارش «صندوق بین المللی پول» همچنین آمده است که نرخ تورم قیمت مصرف کننده در ایران در طی سال مالی جاری به ۴۲.۳ دهم درصد بالغ خواهد شد. بنا به پیش بینی این صندوق، نرخ تورم در سال مالی آینده ۲۹ درصد خواهد بود.

«صندوق بین المللی پول» اعلام کرده است که انتظار می رود موازنه مالی کلی دولت ایران (که شامل صندوق توسعه ملی به استثنای سازمان یارانه هدفدار است) در سال مالی جاری و سال مالی آینده به ترتیب به منفی ۲.۵ و منفی ۴.۴ دهم درصد تولید ناخالص داخلی می رسید.

برپایه بیش بینی این صندوق، تولید ناخالص داخلی نفت ایران در طی سال مالی جاری به ۴.۶ دهم درصد می رسد اما تولید ناخالص داخلی فرآورده های غیرنفتی۱.۲ درصد کاهش خواهد یافت.

«صندوق بین المللی پول» همچنین پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی نفت و تولید ناخالص داخلی محصولات غیرنفتی در طی سال مالی آینده در ایران به ترتیب به منفی ۲ و ۱.۵ درصد کاهش می یابد.

تولید ناخالص داخلی نفت و فرآورده های غیرنفتی ایران در سال مالی گذشته در این کشور به ترتیب ۱۱.۹ درصد و ۰۹ درصد کاهش یافت.

پیش بینی می شود درآمد کل دولت ایران ( به غیر از وام ها) در طی سال مالی جاری و سال های مالی آتی به ۱۴.۷دهم درصد و ۱۲.۷ دهم درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

این رقم در سال مالی گذشته ۱۶ و نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.

«صندوق بین المللی پول» در گزارش خود پیش بینی کرده است تولید نفت خام و فرآورده های آن در طی سال مالی جاری و سال مالی آینده به ۲.۵ درصد و ۲.۴ دهم میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

در گزارش «صندوق بین المللی پول» آمده است صادرات نفت ایران به دلیل تشدید تحریم ها کماکان کاهش یافته است و انتظار می رود طی سال آینده نیز سطح صادرات این کشور پایین بماند.
XS
SM
MD
LG