لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۲:۴۰

وضعیت ناهنجار حقوق بشر در کره شمالی
بنا به گزارش وزارت امورخارجه آمریکا درباره حقوق بشردر سال ۲۰۱۲، وضع درکره شمالی همچنان اسف انگیز است. دولت شهروندان خود را در اکثرجنبه های زندگی شان هدف کنترل های شدید قرارمی دهد. محرومیت از آزادی های بیان، مطبوعات، تجمع، تشکیل انجمن، مذهب، آمد و شد وحقوق کارگری از آن جمله است.
قانون مجازات کره شمالی کاربرد شکنجه را ممنوع می سازد، اما گفته های افرادی که گریخته اند، وگزارش های سازمان های غیر دولتی که درسال ۲۰۱۲ منتشر شد، استفاده ازشکنجه دربازداشتگاه ها را تشریح می کند. ضرب وشتم شدید، شوک برقی، دوره های طولانی قرارگرفتن درشرایط نامناسب هوا، تحقیرهایی مانند برهنگی علنی، بازداشت بالغ برچند هفته درسلول های کوچک که درآنها زندانیان قادر نیستند بایستند یا درازبکشند، محبورشدن به زانو زدن یا نشستن بدون حرکت برای دوره های طولانی، آویزان شدن از مچ دست، یا ناچار شدن به ایستادن و نشستن تا نقطه ازپای درآمدن، ازجمله شیوه های شکنجه و آزارهای دیگراست. شهروندان کره شمالی که گریخته اند گزارش می دهند بسیاری از زندانیان در اثرشکنجه، بیماری وگرسنگی جانسپرده اند.
سازمان های حقوق بشری گزارش داده اند مقامات کره شمالی دربرخی موارد تولد زنده نوزاد درزندان را ممنوع می ساختند و تا ۲۰۱۱ زنان را مجبور می کردند سقط جنین کنند.
سیستم زندان درداخل کره شمالی همچنان گسترده وبی رحمانه است. گزارش های سازمان های غیردولتی وضعیت حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار زندانی وبازداشتی سیاسی را دربازداشتگاه های گوناگون مستند کرده اند.
انتظار نمی رود بسیاری از زندانیان دراین سیستم زندان سیاسی حان بدرببرند. افرادی که فرارکرده اند ازاعدام های علنی در اردوگاه های زندانیان سیاسی خبردادند. به گفته آنها، دربرخی بازداشتگاه ها، زندانیان غذای اندکی دریافت می کردند، یا هیچ عذایی به آنها داده نمی شد و از دارو و درمان محروم بودند. در سال های گذشته، فراریان گزارش دادند زندانیان مسیحی اگر دیانت خود را علنی می کردند هدف مجازات های سخت تر قرار می گرفتند.
گزارش وزات امورخارجه آمریکا درباره وضع حقوق بشردر ۲۰۱۲ باردیگربرتعهد ایالات متحده به پیشبرد آزادی های اساسی و کرامت تمام مردم، ازجمله درکره شمالی تاکید می گذارد.
XS
SM
MD
LG