لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۲۶

مذاکرات کمک مالی اروپا به يونان متوقف شد


مذاکرات کمک مالی اروپا به يونان متوقف شد
مذاکرات کمک مالی اروپا به يونان متوقف شد

اتحاديه اروپا گفتگوهای مستقيم در خصوص نجات اقتصادی يونان را به تعويق انداخت. يونان برای مقابله با بحران بدهی خود نيازمند کمک ۱۳۰ ميليارد يورويی اتحاديه اروپا است. تعويق در پرداخت کمک های مالی اروپا ممکن است کشور يونان را با ورشکستگی اقتصادی روبه رو کند.

يونانی ها می گويند مطالبات اتحاديه اروپا بيش از حد انتظارشان بوده است. وزرای اقتصاد اتحاديه اروپا قرار مذاکرات مستقيم برای تصويب کمک مالی به يونان را لغو کرده اند. رهبران اتحاديه اروپا می گويند يونان به اصلاحات اقتصادی، که بعنوان پيش شرط کمک مالی طرح شده، متعهد نشده است.

در پی بحران قرض در يونان، اين کشور خواستار کمک مالی و نيز بخشودگی بخشی از قرض هايش شده است. اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول ادامه کمک مالی به يونان را مشروط به اجرای طرح صرفه جويی اقتصادی در آن کشور کرده اند.

اجرای طرح رياضت اقتصادی با مخالفت گسترده در يونان روبرو شده است. مردم يونان می گويند نگران شروطی هستند که ممکن است در آينده از سوی اتحاديه اروپا وضع شود.

اندرياس تومازاتوس، شهروند آتن، می گويد: يونانی ها تلاش خودشان را می کنند. البته جا برای پيشرفت هست. اما ما نگران برنامه هايی هستيم که از آن بی خبريم. برنامه هايی که پس از اين به اجرا گذاشته خواهد شد.

به رغم اعتراض های خيابانی و مخالفت احزاب چپ، مقام های آتن برنامه صرفه جويی اقتصادی را به تصويب رساندند. اما وزرای اقتصاد اتحاديه اروپا می گويند تکليف بيش از ۳۰۰ ميليون يورو در بودجه يونان مشخص نشده است؛ در همين حال اتحاديه اروپا خواستار تعهد رهبران تمامی جناح های سياسی يونان برای اجرای برنامه رياضت اقتصادی است.

اکنون وضعيت کمک ۱۳۰ ميليارد يورويی اتحاديه اروپا به يونان در هاله ای از ابهام است. اگر اين کمک تا ماه آينده به دولت آتن اعطا نشود ممکن است کشور يونان با ورشکستگی اقتصادی روبرو شود.

XS
SM
MD
LG