لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۵۷

مقابله با ازدواج زودرس در «روز بين المللی دختربچه»


روز پنجشنبه اولين «روز بين المللی دختربچه» در جهان بود. به اين مناسبت گروه های انساندوست و مبارز حقوق بشر مبارزه با ازدواج زودرس دختران در کشورها و جوامع در حال رشد را هدف فعاليت های خود قرار داده اند.

گروهی از رهبران بين المللی که «پيشگامان» نام گرفته اند در مبارزه با مشکل ازدواج اجباری دختربچه ها در جهان به وزير امور خارجه ايالات متحده پيوسته اند.

به مناسبت اولين «روز بين المللی دختر بچه» اسقف دزموند توتو مبارز تبعيض نژادی در آفريقای جنوبی و برنده جايزه صلح نوبل که رييس گروه «پيشگامان» است تاکيد کرد ازدواج اجباری پيش رس دختران به سلامت و آموزش آنان لطمه زده و موجب فقر و نقض حقوق انسانی در جوامع می شود.

دزموند توتو گفت: وقتی آشکار و واضح است که چنين کاری به آنچه بشريت مايل به ديدن آن است لطمه می زند بايد آن را تغيير داد. دزموند توتو تعهد کرد با مشکل ازدواج اجباری پيش رس دختران مبارزه کند.

دزموند توتو افزود: من همانقدر به اين مساله و تغيير آن متعهدم که در مبارزه با تبعيض نژادی. دليل آنهم اينکه چنين کاری نيمی از بشريت را کنار می گذارد.

وزير امور خارجه ايالات متحده نيز به مناسبت «روز بين المللی دختربچه» در جمع دختران پيشاهنگ آمريکايی سخن گفت.

هيلاری کلينتون گفت: هر سال ده ميليون دختر زير ۱۸ سال مجبور به ازدواج می شوند که بيشتر آن ها کمتر از ۱۶ سال دارند. اين ازدواج اجباری امکان آموزش را از آنان می گيرد، سلامتشان را به خطر می اندازد و آنها را مجبور به زندگی در فقر می کند.

به گزارش صندوق بين المللی سرپرستی کودکان «يونيسف» از هر سه دختربچه در کشورهای در حال توسعه يکی مجبور به ازدواج می شود. يونيسف ازدواج زودرس دختران را نقض جدی حقوق بشر می خواند.

دزموند توتو مبارز تبعيض نژادی در آفريقای جنوبی و برنده جايزه صلح نوبل می گويد: ما تا سال ٢٠٣٠ به ازدواج کودکان پايان می دهيم. زيرا اين کار جهان را جای بهتری می سازد. خواهيم توانست به فقر و بيماری ضربه زنيم و کمک کنيم کودکان آموزش يابند.

برای مبارزه با ازدواج اجباری دختربچه ها گروه «پيشگامان» يکصد و هشتاد سازمان بين المللی را تحت نام «دختران و نه عروس ها» متحد کرده است تا بتواند تا سال ٢٠٣٠ به اين مشکل پايان دهد.
XS
SM
MD
LG