لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۵:۳۹

گزارش: آزادی مذهب در آمريکا به چه معنی است؟


گزارش: آزادی مذهب در آمريکا به چه معنی است؟
گزارش: آزادی مذهب در آمريکا به چه معنی است؟

آزادی مذهب در ماده يک قانون اساسی آمريکا تضمين شده است. ديوان عالی کشور آمريکا به طور مرتب بين آزادی مذهبی فردی و حمايت دولتی از دين تمايز قائل شده است.

تعريف حقوقی مدرن آزادی مذهب در آمريکا پيوندی ميان آزادی در پرستش و آزادی اعتقاد است، بعلاوه عدم حمايت دولت از هر مذهبی. به اين ترتيب آزادی مذهب در آمريکا رابطه نزديکی نيز با جدايی دين از دولت دارد. قانون اساسی آمريکا به جز تضمين آزادی مذهب، دولت را از تشکيل کليسايی ملی و يا حمايت از هر دينی به خصوص در صورتيکه باعث لطمه به اديان ديگر شود، منع کرده است. به اين ترتيب هر نوع آزمون و استاندارد مذهبی نمی تواند بخشی از شرايط بر عهده گرفتن سمتی دولتی باشد. رؤسای جمهوری آمريکا در زمان آغاز دوران رياست جمهوری، در مراسم سوگند، يپمان خود را با عبارت «با ياری خداوند» به پايان می رسانند. اما اين بخشی از سنت آمريکا است و هيچ الزام قانونی وجود ندارد.

ديوان عالی آمريکا در احکام خود به طور مرتب و مشخص بر جدايی دين از دولت تاکيد ورزيده است، به خصوص در پرونده هايی که به مراسم دعا مربوط می شود. در سال ۱۹۶۲ ديوان عالی رای داد مراسم دعای تحميلی در مدارس دولتی، خلاف قانون اساسی است. در سال ۱۹۹۲ نيز بالاترين نهاد قضايی آمريکا بار ديگر حکم کرد مراسم دعايی که توسط مدير يک مدرسه دولتی در مراسم فراق تحصيلی اجرا می شود خلاف قانون است.

تمايز ميان آزادی فردی مذهب و اجبار دولتی مسئله اصولی در اين پرونده ها بوده است. ديوان عالی آمريکا در موارد متعدد هر نوع نقش دولت برای برپايی مراسم دعا را رد، اما از حق شهروندان برای دعا و نيايش پروردگار خود حفاظت کرده است. برای مثال در سال ۱۹۸۱ ديوان عالی آمريکا حکم کرد، قانون وقت ايالت ميزوری که به گروهای مذهبی اجازه نمی داد در ساختمان دانشگاه های دولتی مراسم مذهبی بر قرار کنند، غير قانونی است. ديوان عالی تاکيد کرد اگر گروههای اجتماعی ديگر اجازه استفاده از ساختمان های دانشگاه های دولتی را دارند، گروه های مذهبی نبايد از اين حق محروم شوند.

از سوی ديگر، نظر سنجی های متعدد نشان می دهد جمعيت گسترده ای از آمريکاييان نگاه منفی نسبت به ناباوران و منکران خدا دارند. ۵۲ درصد شرکت کنندگان در يک نظر سنجی سال ۲۰۰۷ اعلام کردند حاضر نيستند به يک کانديدای لايق اما منکر خداوند برای سمت رياست جمهوری رأی دهند. يک تحقيق سال ۲۰۰۶ دانشگاه مينه سوتا نيز نشان می دهد، آمريکاييان، بيش از هر مردم ديگری به منکران خدا بدبين هستند. ۴۰ درصد شرکت کنندگان اعلام کردند منکران خدا، به هيچ وجه در تعريف آنچه آنها «جامعه آمريکا» می بينند جای ندارند. مسلمانان با ۲۶ درصد آرا و همجنسگرايان با ۲۳ درصد آراء رتبه های دوم و سوم را در اين فهرست داشتند.

XS
SM
MD
LG