لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۰۸

پايان اجلاس بودجه اتحاديه اروپا


اجلاس ۲۷ عضو اتحاديه اروپا در بروکسل که با هدف تصويب بودجه يک تريليون يورويی پيشنهاد شده برای سال های ۲٠١۴ تا ۲٠۲٠ اتحاديه اروپا تشکيل شده بود، بدون نتيجه پايان گرفت.

هرمن وون رامپوی که رياست نشست را به عهده داشت در يک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با حوزه مانوئل باروسو رييس کميسيون اروپايی گفت رهبران عضو اتحاديه اروپا از او و آقای باروسو خواسته اند در هفته های آتی به منظور بدست آوردن توافق اعضا برروی بودجه پيشنهادی اتحاديه اروپا کار بيشتری انجام دهند.

بخش عمده بودجه اتحاديه اروپا جهت برنامه‌های رشد بخش کشاورزی و پيشرفت کشورهای اروپايی که توسعه و پيشرفت کمتری داشته اند منظور شده است. در حالی که فرانسه موافق اين بودجه و خواستار سوبسيد برای کشاورزی و برنامه های توسعه کشور های فقير اروپا بود بريتانيا، هلند، سويس و تا حدی آلمان مخالف اين بودجه هنگفتند و آن را مغاير سياست اقتصاد رياضتی فعلی اروپا می خوانند.
XS
SM
MD
LG