لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۱۵

برخی مصری ها معتقدند اصلاحات تا کنون کافی نبوده است


برخی مصری ها معتقدند اصلاحات تا کنون کافی نبوده است
برخی مصری ها معتقدند اصلاحات تا کنون کافی نبوده است

ميليونها معترض مصری موفق شدند که درماه فوريه حسنی مبارک را برکنار کنند و از کشورشان برانند. اما اين برای بسياری از مصريان تنها آغاز راه بود. برخی مصری ها معتقدند اصلاحات تا کنون کافی نبوده است. دولت انتقالی مصر به تقاضای مردم برای اصلاحات پاسخ داده است.

اين هفته دولت انتقالی اعلام کرد که بيش از ۶۰۰ افسر پليس با سابقه اخراج خواهند شد. اما برای بسياری از آنها که به نشان اعتراض به ميدان تحرير مصر آمده بودند اين اقدامات کافی نبوده و اصلاحات بسياری لازم است.

يکی از شهروندان مصر که به ميدان تحرير برای اعتراض آمده است می گويد: «من امروز اينجا هستم چون تغييری احساس نکرده ام. شورای ارتش در مصر ارتشا می کند. ما بايد آنچه را که بيست و پنجم ژانويه آغاز کرده بوديم تمام کنيم. ما بيست و پنج ژانويه اين جا آمديم تا همه چيز را عوض کنيم. اين ها تنها تغييرات ظاهری است. تغيير عمده ای نيست که بتواند من و مردم مرا راضی کند.»

رانيا ال مالکی در دفتر روزنامه انگليسی زبان ديلی نيوز ايجيپت، می گويد: «مردم به حرفهای وزير کشور گوش نمی دهند چرا که احساس می کنند همه کارها به کندی انجام می شود و کمتر از آنچيزی است که بايد باشد.»

شهروند ديگری می گويد: «ما هنوز هيچ جيزی به دست نياورده ايم. حدود سيصد نفر به خاطر هيچ جان دادند. هيج کس آنها را نکشت.»

ازنظر سعد الدين ابراهيم، يک استاد دانشگاه که سالها مبارز مخالف مبارک بوده وپای او به دنبال سه سال اسارت در زندان حسنی مبارک ناقص شده؛ اعتراضهايی که از نو آغاز شده نشان خوبی است.

اما يک روزنامه نگار کهنه کاربه نام هشام قاسم نگران است که به دنبال دهه ها سرکوب مردم باسرعت بسيار به خيابانها می روند چون نمی دانند جگونه خواستهای خود را از طريق يک فرايند سياسی دنبال کنند.

به هر حال چه اين روش، روش درستی باشد يا نه، اين راهی است که هزاران مصری سياست را تجربه می کنند و اين بخشی از تلاش آنهاست برای آنکه نشان دهند خواهان تغييرات بنيادين هستند و اين دليل اصلاحاتی بوده که در ماه ژانويه خواستار آن شدند.

XS
SM
MD
LG