لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۵۴

مجلس نمايندگان مصر آغاز به کار کرد


جلسه افتتاحيه مجلس نمايندگان مصر، حدود يک سال پس از برکناری حسنی مبارک، روز دوشنبه برگزار شد. احزاب اسلامی ۴۹۸ کرسی از اولين مجلس مصر را که بر تدوين قانون اساسی جديد آن کشور نظارت خواهد کرد، در دست گرفته اند.

محمد السقا، ۸۱ ساله رياست سنّی جلسه افتتاحيه مجلس مصر را بر عهده داشت. او که مسن ترين نماينده مجلس نمايندگان مصر است، در آغاز از نمايندگان خواست به ياد کشته شدگان در جريان قيام يک دقيقه سکوت کنند.

مجلس نمايندگان مصر در اولين جلسه خود، رياست مجلس و دو نايب رييس آن را انتخاب کرد.

سعد الکتتنی، رييس مجلس مصر، از حزب اخوان المسلمين انتخاب شد. اين حزب نزديک به نيمی از کرسی های مجلس را کسب کرده است.

انتخابات مجلس مصر که از روز بيست و هشتم ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ آغاز شد، آزادترين انتخابات در تاريخ معاصر مصر است. انتخابات مجلس سنای مصر قرار است در اواخر ماه جاری برگزار شود.

اولويت مجلس نمايندگان مصر، انتخاب يک هئيت متشکل از صد نماينده است که در تدوين قانون اساسی جديد، که در يک همه پرسی سراسری به رای گذاشته می شود، شرکت خواهد کرد.

تعدادی از نمايندگان مستقل و نمايندگان گروه های ليبرال که در قيام عليه حسنی مبارک نقش داشتند، با پوشيدن شال های زرد رنگ به برگزاری محاکمات نظامی عليه غيرنظاميان، اعتراض کردند.

اولين جلسه مجلس مصر که تصور می شد در آرامش کامل برگزار شود برای لحظاتی دچار تنش شد. برخی از نمايندگان عبارت احترام به قانون خدا را به متن سوگندنامه که با احترام به قانون و قانون اساسی تمام می شود، اضافه کردند.

انتخابات رياست جمهوری مصر قرار است در آخر ماه ژوئن سال جاری، در سالگرد کناره گيری رژيم نظامی که پس از حسنی مبارک قدرت را به دست گرفت، برگزار شود.

XS
SM
MD
LG