لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۱۲

فرمانده ارتش مصر هشدار می دهد


فرمانده ارتش مصرهشدارداده است که بحران سیاسی کشور ممکن است به "فروپاشی حکومت" منجرشود.

عبدالفتاح السیسی، که به عنوان وزیردفاع نیزکارمی کند، این نظر را روزسه شنبه درسخنانی درآکادمی نظامی درپی اعتراضات گسترده مخالفان دولت ابراز داشت. تظاهرکنندگان با نادیده گرفتن مقررات وضعیت فوق العاده وخاموشی شبانه که برای سرکوب شورش های ضد دولتی به اجرا درآمد، درشهرهای گوناگون به خیابان ها ریختند.

مصریان شام دوشنبه پس ازآن که ممنوعیت آمد وشد برای نخستین باربه اجرا گذاشته شد، درشهرهای پورت سعید، اسماعیلیه وسوئز جمع شدند. محمد مرسی رییس جمهوری فرمان برقراری وضعیت فوق العاده را روز یکشنبه صادر کرد.

درسراسردوشنبه، معترضین درچندین شهربه اعلام وضعیت فوق العاده، که دست کم برای یک ماه برقرار خواهدبود، واکنش تندی نشان دادند. درقاهره، معترضین بسوی پلیس ضد شورش سنگ انداختند، پلیس با گازاشک آورپاسخ داد. شاهدان همچنین از ناآرامی درپورت سعید وسوئزگزارش دادند.

کابینه مصر پیش نویس لایحه ای را تصویب کرد که به رییس جمهوری اجازه می دهد ارتش را برای کمک به پلیس درتامین امنیت، ازجمله دستگیری مردم، اعزام کند.

مرسی روز یکشنبه خواهان گفت وشنود ملی شد و گروه های اپوزیسیون وسیاستمداران را برای مذاکره درروزدوشنبه دعوت کرد. با این حال، تشکیلات اصلی اوپوزیسیون، جبهه رستگاری ملی، و دیگر گروه های مخالف هرگونه گفت وگویی را درشرایط فعلی رد کردند.

از روز پنجشنبه و از زمانی که خشونت درجریان دومین سالگرد قیام علیه حسنی مبارک درگرفت، نزدیک ۵۰ تن جانسپرده اند.

خشونت ودرگیری درپورت سعید ازدیگر نقاط شدید تربوده است، در آنجا دست کم ۳۷تن کشته شدند. خشونت درشهر روز شنبه زمانی که دادگاهی ۲۱ نفر را به جرم درگیری درشورش مرگبار فوتبال درسال گذشته به مرگ محکوم کرد، شدت گرفت.
XS
SM
MD
LG