لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۲:۳۱

انتخاب پاپ جديد قبطيان مصر


کليسای جامع قبطی های مصر روز يکشنبه طی مراسمی کاملاً رسمی، اسقف تاواضروس را به عنوان پاپ جديد خود برگزيد.

پس از درگذشت پاپ شنودۀ سوم، اسقف تاواضروس، همراه با ۴ روحانی عالی مقام ديگر کليسای جامع مصر به عنوان جانشين وی معرفی شدند. اسقف تاواضروس روز يکشنبه از طريق قرعه کشی، به مقام رهبر معنوی جديد کليسای قبطی های مصر برگزيده شد.

در مراسم مفصل و رسمی کليسای جامع و باستانی قبطيان مصر قرعه کشی که توسط يک پسربچه چشم بسته انجام گرفت نام سه نفر از روحانيون عالی مقام کليسای جامع در ظرفی شيشه ای و شفاف قرار داشت، که از اين ميان اسقف تاواضروس به عنوان جانشين پاپ شنودۀ سوم انتخاب شد.

اسقف تاواضروس، ۵۹ سال دارد و پيش از اين به عنوان دستيار کفيل پاپ در کليسای قبطی خدمت می کرد؛ پاپ شنوده سوم، که گفته می شود، شخصيتی گيرا داشت، ۴۰ سال رهبری کليسای مسيحيان قبطی مصر را بر عهده داشت. پاپ شنوده در ماه مارس گذشته در ۸۸ سالگی درگذشت.

گفته می شود، هر سه روحانی نامزد مقام جانشينی پاپ شنوده، افرادی بی طرف و به دور از هياهو و جنجال های داخل و خارج کليسا بوده اند.

اسقف تاواضروس قرار است رهبری مسيحيان قبطی را بر عهده گيرد که حدود ۱۰ درصد از جمعيت مصر را تشکيل می دهند و از آن بيم دارند با از بين رفتن رژيم حسنی مبارک و قدرت گرفتن اسلام گرايان آينده ای تاريک در انتظارشان باشد.

مسيحيان قبطی مصر زمانی تصميم گرفتند تکليف رهبری کليسای جامع را روشن کنند که احساس کردند مناسباتشان با دولت ابعاد ديگری گرفته و تغيير کرده است.

قبطی های مصر سالها ست برای حفظ حداقل حقوق خود همواره متکی به کليسای خود بوده اند و ارتباط نزديک پاپ شنوده با حسنی مبارک برای آنها باعث دلگرمی بود. نکته ای که البته انتقادهای زيادی نيز به همراه داشت.

قبطی های مخالف پاپ شنوده معتقد بودند، يک رهبر مذهبی نبايد نقش واسطه گری ميان کليسا و دولت را ايفا کند. اما در پی وقوع قيام مصر و درگذشت پاپ شنوده بسياری از قبطی ها برای حفظ حقوقشان، کسب آزادی عمل بيشتر و عرض اندام در عرصه سياسی جديد کشور، برآن شدند تا پا را از محدوده کليسا فراتر بگذارند.

تاواضروس دوم، پاپ جديد قبطی های مصر با توجه به اينکه روند حرکت اين کشور به سوی دموکراسی در حال حاضر به خاطر اختلافات شديد و روزافزون گروه های اسلام گرای در قدرت، دچار وقفه های پی در پی شده، با چالش های زيادی رو به رو خواهد بود.
XS
SM
MD
LG