لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۰۴

ادامه تعهد آمریکا به خاورمیانه


در میانه حرکت بیداری عربی که آشوب سیاسی بزرگی براه انداخته وبه تنش های فرقه ای واجتماعی دامن زده است، ایالات متحده آمریکا همچنان در خاورمیانه درگیر باقی خواهد ماند.
ویلیام برنز، قائم مقام وزارت امورخارجه آمریکا گفت پرسش این است که آیا نظم جدید می تواند جایگزین نظم قدیم شود، نهادهای دمکراتیک برای مدیریت اختلافات فرقه ای ایجاد کند و جایی برای حفظ کرامت فرد فراهم آورد. او گفت ایالات متحده آمریکا در شکل دادن به استراتژی دراز مدتی برای تقویت بخت شکل گرفتن نظم متعادل جدیدی در شمال آفریقا و خاورمیانه، منافعی بزرگ دارد.
پشتیبانی از اصلاحات دمکراتیک، نخستین عنصر این استراتژی است. چنین اصلاحاتی باید احترام برای حکومت قانون، روندهای سیاسی صلحجویانه و فراگیر، و حفاظت از حقوق اساسی تمام شهروندان، ازجمله زنان و اقلیت ها و باورمندان به تمام ادیان را شامل شود.
ویلیام برنز گفت هیچ انتقال دمکراتیک بدون امید به کامیابی اقتصادی نمی تواند موفق شود. بیداری عربی اگر با بیداری اقتصادی همراه نشود، فرو خواهد ریخت. واقعیت تلخ این است که اکثر جوامع عرب برای مدت های بسیار طولانی از اصلاحات جدی اقتصادی شانه خالی کرده اند. دولت ها ناچار خواهند بود درباره چند و چون مقررات اقتصادی به همفکری برسند و باید آنرا بکار برند. دگرگونی سیاسی واقتصادی فراگیرباید شانه به شانه پیش برود.
سرانجام، همان گونه که اصلاحات دمکراتیک و فرصت های اقتصادی بادوام به یکدیگر متکی هستند، هر دو به یک فضای منطقه ای باثبات نیز وابستگی دارند. مناقشه خونین در سوریه که تا کنون بیش از ۷۰ هزار تن را کشته است، همچنان زبانه می کشد.
ویلیام برنز گفت «واقعیت ساده این است که بدون انتقال به یک رهبری جدید، نمی تواند ثبات در سوریه برقرار شود و بحران پایان گیرد.»

قائم مقام وزیر امورخارجه آمریکا گفت در بخش دیگری از سخنان خود نگرانی های عمیقی را نسبت به برنامه اتمی ایران و نیز طیفی از رفتارهای خطرناک رژیم ایران در منطقه و در محروم ساختن شهر وندان ایران از حقوق انسانی شان ابراز داشت.
و سرانجام، برنز کوشش های خستگی ناپذیر دولت را برای احیای روند صلح خاورمیانه تایید کرد.
حالا، زمان تعامل در خاورمیانه است. این تنها راه برای افزودن بر شانس ها و فرصت هایی است که میانه روها بتوانند در فراهم آوردن موجبات دگرگونی دمکراتیک، فرصت افتصادی و صلح و امنیت منطقه ای موفق شوند.
XS
SM
MD
LG