لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۰:۵۸

خشونت جنسی درسوریه


خشونت جنسی نوعی خشونت برپایه جنسیت است که ازطریق ابزارجنسی یا با هدف گرفتن جنسیت فردانجام می گیرد.هرچند برزنان ودختران بیش ازهمه اثرمی گذارد، اما مردان و پسران نیز می توانند قربانی شوند.
زنان سوریه گزارش می دهند تجاوزجنسی توسط عاملان چند گانه علنی وخصوصی، اغلب دربرابر خانواده قربانی، صورت می گیرد تا درسی دهشتناک به کسانی که ازرژیم اسد سرپیچی می کنند داده شود. روشن است که خشونت جنسی مشکلی جدی در سوریه است. گزارش اخیر کمیته بین المللی نجات یادآورمی شود بسیاری ازآوارگان، مرد و زن، به خشونت جنسی به عنوان دلیل اصلی فراراشاره کردند.
پاتریشیا هاسلاک، مدیرکل وزارت امورخارجه آمریکا برای مناقشه وعملیات برقراری ثبات، اخیرا در کنفرانسی دردانشگاه تورونتو درکانادا گفت "خشونت جنسی پیچیدگی های عمیق و ادواری برتکاپویی غیرنظامیان وثبات ملی دارد.این عمل ازنظر جسمی، روانی واحساسی برفرد اثرمی گذارد، اما آثارآن می تواند جوامع را ضعیف کند... خشونت جنسی به اندازه مسائل سیاسی پیرامون انتقال مهم است."
متاسفانه، موارد خشونت جنسی کمتر گزارش می شود، وقربانیان آنرا ازسرترس ازشرمساری وآزار پنهان نگاهمیدارند.
مسئولان سیاسی با خشونت براساس جنسیت باید به عنوان مقوله ای جدی برخورد کنند. زنان باید درروند تصمیم گیری گنجانده شوند. دولت ها وجوامع باید به فرهنگ مصونیت که به عاملان اجازه می دهد آزادانه آمد شد کنند، حتی درحالی که قربانیان ملامت می شوند، پایان بخشند. ایالات متحده آمریکا کاملا روشن ساخته است که عاملان خشونت جنسی و جرائم دیگر باید مسئول شناخته شوند.
اوت گذشته، آمریکا نخستین استراتژی را برای جلوگیری از خشونت براساس جنسیت و پاسخ به آن، که رویکردی فراگیر را تشریح می کند، ارائه داد. آمریکا همچنین ازکوشش های مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه و کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع آوری اسناد وشواهد مربوط به قساوت ها، ازجمله خشونت جنسی درسوریه پشتیبانی کرده است.
بنابراین، ایالات متحده رویکردی چند جانبه برای پرداختن به خشونت براساس جنسیت برمی گزیند، ازجمله کارجهت مسلم ساختن مراقبت های مناسب برای بازماندگان که همچنین اهرم های بازدارنده خشونت جنسی را تقویت می کند.
پاتریشیا هاسلاک، مقام وزارت امورخارجه گفت "خشونت جنسی درجامعه بین المللی ما فقط یک نگرانی سلامتی، یک مقوله اجتماعی ویک موضوع جنایی نیست. حمله ای است به کرامت انسانی که ازتوانایی کشورهای درحال انتقال می کاهد. یک جنایت جنگی است و باید درچنین محتوایی با آن برخورد شود."
XS
SM
MD
LG