لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۵۵

پيشرفت در افغانستان


پيشرفت در افغانستان
پيشرفت در افغانستان

روزماری دی کارلو، قائم مقام سفير آمريکا در سازمان ملل متحد گفته است: عليرغم رويدادهای درناک اخير در قندهار ايالات متحده به پشتيبانی از افغانستان و ادامه مشارکت تا سال ۲۰۱۴ و ورای آن پای بند است.

در چند ماه گذشته، پيشرفت عمده ای در واگذاری مسئوليت های امنيتی به سربازان افغان صورت گرفته است. نوامبر گذشته، حامد کرزی، رييس جمهوری افغانستان، دومين گروه مناطقی را که نيروهای افغان بر عهده گرفتن امنيت آنها را آغاز خواهند کرد، اعلام کرد. از جمله پنج ايالت کامل و نواحی و شهرهای گوناگون در ۱۴ ايالت ديگر. حالا، تقريبا ۵۰ درصد جمعيت افغانستان در مناطقی که امنيت آنها به نيروهای افغان منتقل می شوند زندگی می کنند.

شريکان منطقه ای و بين المللی به تحکيم پيشرفت در افغانستان کمک کرده اند. اجلاس رهبران ناتو که قرار است در ماه مه در شيکاگو تشکيل شود، درباره کارهايی که بايد در مرحله بعدی در افغانستان صورت گيرد، تصميم خواهد گرفت. بخشی از اين مرحله تغيير نقش نيروهای ناتو از رزمی به پشتيبانی در سال ۲۰۱۳، در پيشاپيش بر عهده گرفتن تمام مسئوليت های امنيتی توسط افغانستان در سال ۲۰۱۴ خواهد بود.

هدف مهم ديگر برای افغانستان اين است که جريان مواد مخدر در مرزهای خود را متوقف کند. تجارت مواد مخدر هزينه های تروريسم و خشونت را تامين می کند، راه را بر امرار معاش از طريق فعاليت های مشروع می بندد، و زندگی ها را ويران می کند. آزاد ساختن افغانستان و همسايگانش از بلای اعتياد به مواد مخدر و وابستگی به اين تجارت غير قانونی اساسی است. امروز در ايالت هلمند، دولت افغانستان برنامه هايی را به اجرا گذاشته است که با پشتيبانی بين المللی، کشت خشخاش را از سال ۲۰۰۸ ميلادی ۳۹ درصد کاهش داده است. اين برنامه که وزارت مبارزه با مواد مخدر هدايت می کند، به ۱۸ ايالت در سال ۲۰۱۱ گسترش يافت.

در سراسر افغانستان، آژانس آمريکايی توسعه بين المللی برای تشويق راه های ديگر جهت امرار معاش، از جمله از طريق آموزش کشاورزی، و تشويق کشت فرآورده های جايگزينی با ارزش بالا، ۵۴۱ ميليون دلار در سه سال گذشته سرمايه گذاری کرده است. اين برنامه ها هر سال به بيش از ۳ هزار خانوار روستايی خدمت می کند.

سازمان ملل متحد در حمايت از دولت و مردم افغانستان در حالی که سعی دارند کنترل خود را در سراسر کشور برقرار سازند، نقشی اساسی بازی می کند. به اين دليل است که آمريکا از تمديد ماموريت هيات کمک سازمان ملل متحد در افغانستان برای ۱۲ ماه ديگر پشتيبانی می کند.

در حالی که افغانها مسئوليت امنيت خود را روی دست می گيرند، روند آشتی را دنبال می کنند، و قصد دارند آينده اقتصادی با ثباتی را شکل دهند، آمريکا همچنان در کنار آنها خواهد بود

XS
SM
MD
LG