لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۳۸

تقویت سیستم مالی افغانستان


استراتژی آمریکا برای افغانستان بر رویکرد دو سویه بهبود امنیت از طریق تقویت توانایی نیروهای امنیتی ملی افغان، و افزایش کارآیی دولت برای فراهم آوردن کالاها و خدمات مورد نیاز مردم استوار است.

در حالی که جنگ ها، مانند نبرد جاری در مارجه، ادامه خواهد داشت، تمرکز بیش از پیش بر انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغانستان معطوف می شود. درهمین حال، شمار فزاینده ای از کارشناسان و افراد حرفه ای غیر نظامی با شریکان افغان خود برای افزایش توانایی افغانستان جهت خودکفایی، از طریق دولتمداری خوب، و اجرای طرح های توسعه اقتصادی کار می کنند.

وزارت خزانه داری آمریکا یکی از آژانس هایی است که در این کوشش درگیر است. نیل ولین، معاون وزارت خزانه داری، روز ۱۰ فوریه در سخنانی در دانشگاه کابل، از نقش مهم این وزارتخانه در آماده ساختن افغانستان برای آینده سخن گفت.

وزارت خزانه داری ماموریت دوگانه ای در افغانستان دارد. نخست، تقویت سیستم های مدیریت مالی تا مقامات افغان بتوانند منابع و درآمد ها را جمع آوری و مدیریت کنند و به گونه ای شفاف و موثر بر اساس ارحجیت ها به مصرف برسانند و دوم، مبارزه با فعالیت های مالی غیر قانونی و جلوگیری از رسیدن پول به تروریستها.

ولین گفت: به دلیل نگرانی دولت های اعانه دهنده از فساد، توزیع و مصرف اکثر کمک های مالی بین المللی بوسیله آژانس های خارجی صورت می گیرد، و مقامات افغان را دور می زند. بنابراین، افغانستان فرصت شکل دادن به پروژه های مربوط به اعتبارات، و نیز افزایش توانایی برای اداره موثر هزینه هایی چنین عظیم را از دست می دهد.

ولین گفت: مقامات وزارت خزانه داری در همکاری با شریکان افغان خود سعی دارند شالوده لازم برای مدیرت موثر، و عاری از فساد اعتبارات عمومی را پی ریزی کنند.

دوم، وزارت خزانه داری بر آن است فعالیت های مالی غیر قانونی را به کمترین حد برساند، مانع از رسیدن پول ها به تروریست ها شود، و توانایی افغانستان را برای به دست گرفتن کنترل جریان پول و اعتبار در داخل کشور تقویت کند.

در چنین حالتی آنها قادر خواهند شد بانک مرکزی نیرومندی به وجود آوردند که به تسهیل و پیشبرد رشد اقتصادی و مختل ساختن شبکه های مالی که تروریست ها بر آنها متکی هستند کمک کند. برقراری سرویس های بانک سیار و کارت های اعتباری برای مردم افغانستان، و بنابرین حذف درصد بزرگی از معاملات نقدی، گام دیگری در این جهت است.

کار پیشبرد هدف استقلال مالی افغانستان در آینده ای نزدیک تمام نخواهد شد، اما اگر قرار است افغانستان به کشوری مستقل و نیرومند تبدیل شود، چنین کاری لازم است. معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفت: «درست به همانگونه که ارتش آمریکا زمانی را که بتواند انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان را آغاز کند انتظار می کشد، ما در وزارت خزانه داری در انتظار روزی هستیم که دیگر نیاز به تخصص تکنیکی ما نباشد.»

XS
SM
MD
LG