لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۴۲

اروپا، خاستگاه اولیه تربیت سگ


انسان در عصر پیش از تاریخ سگ را بهترین دوست خود کرد.
در ۳۲ هزار تا ۱۹ هزارسال پیش، شکارچی ها گرگ های خطرناک را رام کردند.
با تحقیقات تاز مبتنی بر بررسی دقیق دی ان ای، در سنگواره های مانده به جا ازگرگها و سگهای ادوار باستان، این فرضی کهنه که سگ ها را در خاورمیانه و شرق آسیا اهلی کردند ، به هم ریخت.

کارشناسان عمدتاً، متفق القولند که آموزش سگ در اصل با شماری گرگ خاکستری گرسنۀ سرگرم پرسه زنی در اطراف اردوگاه های انسان ها آغاز شد.

به مرورزمان انسان، گرگ را در اصل برای پاسداری و همیاری به هنگام شکار، پذیرفت.
امّا این روند درکجا شکل گرفت؟

اولاف تالمان، ازدانشگاه فنلاند می گوید، او و همکارانش مطمئن شده اند اروپا در اهلی کردن سگ نقشی عمده ایفا کرده است چون آن ها دریافته اند که دی ان ای سگ های امروزی حائز بیشترین همسانی با سگ سان های اروپای کهن یا گرگ های اروپائی است.

در تحلیل ژنتیکی گروه پژوهشی اولاف تالمان، دی ان ای هشت گرگ وده سگ عصرکهن با نمونه های ژنتیکی ۱۳۰ گونه سگ و گرگ عصر جدید مقایسه شد. آن مطالعه به این استنتاج انجامید که نخستین سگ ها در اروپا، گرگ های خاکستری حالا دیگر منقرض شده اند و این اتّفاقاً در حالی است که نخستین سگ هایی هم که با قبایل شکارگر درآمیختند، بسیار شبیه به گرگ بودند.
وجود انواع کنونی سگ ها در جهان، معلول مساعی چند صد سال اخیرانسان است.
XS
SM
MD
LG