لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۵۹

متن سخنان ویدیویی هیلاری کلینتون در ارتباط با برنامۀ صدور روادید برای ایران


مایۀ خشنودی من است که یک گام بزرگ به جلو را در پشتیبانی دولت اوباما از مردم ایران اعلام دارم.

به موجب سیاست روادید ما در گذشته، دانشجویان و دیدار کنندگان ایرانی در چهارچوب برنامه های مبادله، می توانستند روادیدهایی که فقط سه ماه اعتبار داشتند و تنها برای یک بار ورود به کشور معتبر بودند دریافت دارند. این ترتیب از امروز تغییر یافته است. آنها اکنون واجد شرایط دریافت روادید هایی با اعتبار دو ساله و با امکان ورودهای مکرر هستند.

این ترتیب به جوانان ایرانی فرصت می دهد تا برای حضور در رویدادهای خانوادگی به کشور خود بازگردند، در کارآموزیها شرکت جویند و برای گذراندن تعطیلات به خارج از ایالات متحده سفر کنند و دیگر به دریافت روادید جدید برای هر بار ورود نیاز نخواهند داشت.

من از بسیاری دانشجویان ایرانی و آمریکایی های ایرانی تبار شنیده ام که آنها خواستار این تغییر بودند. بنا بر این من مایلم شما بدایند که ما به نگرانی های شما گوش می دهیم. ما گفت و شنود و مبادلۀ بیشتری را با کسانی از شما که در حال شکل دادن به آیندۀ ایران هستید خواستاریم. ما دوست داریم بتوانیم آنچه را که از نظر ما جنبه های مثبت آمریکا است با شما به اشتراک بگذاریم.

زیرا تا زمانی که دولت ایران به سرکوب توانایی های بالقوۀ شما ادامه می دهد، ما در کنار شما خواهیم ایستاد. ما از آرمانها و حقوق شما حمایت می کنیم. و به جستجوی خود برای یافتن راه های تازه ای به منظور پدید آوردن فرصت های بیشتر در جهت ایجاد تغییر واقعی در ایران ادامه خواهیم داد.
سپاسگزارم.

*****************

یادداشت رسانه ای: تغییرات در رابطه با مدت اعتبار روادید برای متقاضیان دانشجوی ایرانی در رده های F, J و M

از تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۱ به بعد، متقاضیان ایرانی دارندۀ شرایط برای روادید در رده های F, J و M به منظور تحصیل و تحقیق در رشته های غیر حساس، غیر فنی، و وابستگان آنها، برای دریافت روادیدهای دوساله با امکان ورود مکرر واجد شرایط خواهند بود. این تغییری است که در جهت افزایش [مدت اعتبار و تعداد دفعات ورود] نسبت به روادید سه ماهه با یک بار امکان ورود، داده شده است.

این تغییر به دانشجویان ایرانی و کسانی که طبق برنامه های مبادله به آمریکا می آیند امکان می دهد تا با سهولت بیشتری مسافرت کنند و از این طریق موجبات پیشبرد هدف ما در ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و اندیشه ها فراهم خواهد آمد. این تصمیم مهم در حالی اتخاذ می شود که جامعۀ جهانی شاهد افزایش سانسور توسط دولت ایران و منزوی ساختن هرچه بیشتر مردم کشور است.

در حال حاضر ایرانیانی که با روادید سه ماهه از یکی از این رده های بالا و یک بار حق ورود در ایالات متحده اقامت دارند، باید بار دیگردر خارج از خاک آمریکا در یکی از کنسوگریهای ایالات متحده تقاضای بدهند تا بتوانند به اخذ روادیدهای دوساله با حق ورود متعدد توفیق یابند. به خاطر داشته باشید که اعتبار یک روادید به زمانی که دارندۀ آن باید وارد ایالات متحده شود اشاره دارد و با مدتی که مقامات گمرگی و حفاظت مرزی ایالات متحده در یک بندر ورودی برای اقامت در کشور به دارندۀ روادید اجازه می دهند در ارتباط نیست. دانشجویان ایرانی و کسانی که طبق برنامه های مبادله به آمریکا می آیند و دارای وضعیت مطلوبی هستند تا بعد از ترک ایالات متحده نیازی به دادن تقاضا برای یک روادید جدید ندارند.

*****************

پرسش هایی که غالبا مطرح می شوند و پاسخ آنها

پرسش: چرا شما این تغییرات را در این هنگام می دهید؟
همانطور که پرزیدنت اوباما در پیام نوروزی (سال نو ایرانی) خود در ۲۰ مارس ۲۰۱۱ خاطرنشان ساخت، جوانان ایرانی این قدرت را دارند تا کشوری به وجود آورند که پاسخگوی خواستهای آنان باشد. او وعدۀ پشتیبانی از جوانان ایران را داد و این کار نمونه ای از آن پشتیبانی است.
انجام این تغییرات در سیاست روادید ما تأییدی بر وعدۀ رئیس جمهوری است و به ایجاد راه هایی برای تعامل با جوانان ایران، تسهیل توانایی آنان به انجام تحصیلات خود در آمریکا و امکان دادن به مردم جوان ایران برای تعامل با بقیۀ جهان، یاری خواهد داد.
این تصمیم بویژه در این هنگام که دولت ایران دانشجویان را در معرض سرکوب قرار می دهد و مؤسسات آموزشی را به طور کلی بر روی دانشجویان با استعداد می بندد حائز اهمیت است.

پرسش: فکر می کنید دولت ایران چگونه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ آیا شما دولت ایران را از مراتب آگاه ساختید؟
این تصمیم یکجانبه ای بود که هدف آن قائل شدن امتیاز برای دانشجویان و کسانی بود که از طریق برنامه های مبادله به آمریکا می آیند، و ما انتظار داریم که دولت ایران به فواید دراز مدت آن اذعان کند و به آنان اجازه دهد که برای انجام تحصیلات خود به اینجا بیایند.

پرسش: معنای واقعی این تغییر چیست؟
از نظر عملی معنای آن این است که دانشجویان و کسانی که از طریق برنامه های مبادله به آمریکا می آیند اکنون قادر خواهند بود در مدت تحصیلات خود بدون داشتن نیاز به تقاضای روادید جدید برای هربار که از ایالات متحده خارج می شوند، سفر کنند. پیش از این، ایرانیانی که در ایالات متحده درس می خواندند، از سفر کردن حتی در موقعیت های اضطراری از نظر خانوادگی، تعطیلات یا برای مرخصی، اجتناب می جستند، زیرا پیش از بازگشت خود می بایست برای ورود مجدد به ایالات متحده تقاضای روادید جدید کنند.

پرسش: آیا این تغییر شامل همۀ دانشجویان ایرانی می شود؟ آیا دانشجویانی هم که هم اکنون در ایالات متحده به سر می برند مشول آن می شوند؟
تغییر در مدت اعتبار روادید شامل همۀ دانشجویان بالقوه ایرانی و مشارکت کنندگان در برنامه های مبادله که برای رده های F ، J و M روادید به منظور تحصیل و تحقیق در رشته های غیر حساس، و غیر فنی تقاضا می دهند و نیز وابستگان آنان می گردد. دانشجویانی که هم اکنون با روادید سه ماهه و حق یکبار ورود در ایالات متحده اقامت دارند نیاز خواهند داشت تا برای این که واجد شرایط روادیدی با مدت اعتبار طولانی تر شوند در خارج از خاک آمریکا در یکی از کنسوگری های ایالات متحده بار دیگر تقاضا بدهند. در هرحال، اعتبار یک روادید با مدتی که مقامات گمرگی و حفاظت مرزی ایالات متحده در یک بندر ورودی به دارندۀ آن برای اقامت در کشور اجازه می دهند در ارتباط نیست. دانشجویان و کسانی که طبق برنامه های مبادله با روادیدهای سه ماهۀ F ، J و M به آمریکا می آیند و دارای وضعیت مطلوبی هستند جز در صورت ترک ایالات متحده نیازی به تقاضای روادید جدید ندارند.

پرسش: منظور شما از رشته های غیر حساس، غیر فنی تحصیلی چیست؟ آیا منظور این است که اکثریت دانشجویان ایرانی همچنان مشمول مقررات پیشین می شوند؟
منظور از رشته های غیر حساس تحصیل و تحقیق رشته هایی هستند که به فعالیت های ایران در جهت گسترش سلاح های هسته ای مدد نمی رسانند. در حال حاضر شمار در خور توجهی از ایرانیان برای دنبال کردن رشته های تحصیلی غیر حساس، غیر فنی در ایالات متحده تقاضا می دهند، یا از وابستگان چنین افرادی هستند.

پرسش: چرا تنها ۲ سال، در حالی که مدت یک دورۀ عادی تحصیل چهارسال است؟
در حال حاضر دولت آمریکا تشخیص داده است که حداکثر دو سال دورۀ اعتبار با منافع ایالات متحده سازگار است. اما این تصمیم، تمدید مدت اعتبار روادید را در تاریخ بعدی چنانچه موافق با منافع ایالات متحده تشخیص داده شود منتفی نمی کند. توجه داشته باشید که ممکن است به دانشجویی برای مدت تحصیلاتش اجازۀ اقامت در ایالات متحده داده شود، حتی اگر مدت روادیدی که به وسیلۀ یک سفارت یا سرکنسوگری آمریکا در خارج به او داده شده کوتاه تر از دورۀ تحصیلی باشد.

پرسش: در بارۀ تشریفات طولانی اداری چه می گویید؟
متقاضیان دانشجو یا شرکت کنندگان در برنامۀ مبادله تشویق می شوند که از پیش برای روادیدهای خود تقاضا بدهند. دانشجویان به محض این که از نظر داشتن مدارک واجد صلاحیت باشند، می توانند به این کار اقدام کنند. اکثر تشریفات اداری در ظرف ۶۰ روز بعد از مصاحبۀ مربوط به اخذ روادید طی می شود، ولی طول زمان ممکن است بر حسب وضع فرد در هر مورد تغییر کند. وزارت امور خارجه برای انجام به موقع تشریفات اداری روادیدهای دانشجویی با این هدف که دانشجویان بتوانند در برنامه های دانشگاهی حضوریابند، صرفنظر از تابعیت دانشجو اولویت قائل می شود و وزارت امور خارجه پیوسته برای بهبود مدت زمان تشریفات اداری در تلاش است.

پرسش: آیا دانشجویان آمریکایی که در ایران تحصیل می کنند از رفتار متقابل درارتباط با دوره های اعتبار و تعداد دفعات ورود برخوردار می شوند؟
بدون وجود روابط دیپلماتیک با ایران، هیچ امکانی برای یک مقام کنسولی وجود ندارد تا بتواند هریک از جنبه های سیاست مربوط به صدور روادید، مشتمل بر رفتار متقابل در ارتباط با دوره های اعتبار و تعداد دفعات ورود دانشجویان آمریکایی مشغول تحصیل در ایران را با دولت ایران مورد مذاکره قراردهد. افزوده بر این، چندین سال است که ایالات متحده یک هشدار را در مورد مسافرت به ایران در جای خود محفوظ نگه داشته است. در این هشدار با یادآوری این که ایالات متحده دارای روابط مستقیم دیپلماتیک یا کنسولی با ایران نیست، به مسافران آمریکایی توصیه می شود که "با دقت مخاطرات سفر به ایران را در نظر بگیرند".

برای کسب اطلاعات بیشتر چه به زبان انگلیسی و چه به فارسی لطفا از تارنمای زیر دیدن کنید:

http://www.educationusairan.com/farsi

EducationUSA یک شبکۀ جهانی با بیش از ۴۰۰ مرکز مشاورۀ دانشجویی است که توسط دفتر امور آموزشی و فرهنگی در وزارت امور خارجه ایالات متحده سرپرستی می شود. این شبکه اطلاعات دقیق، جامع و بی طرفانه ای دربارۀ تحصیلات در ایالات متحده در اختیار می گذارد.

XS
SM
MD
LG