لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۵۱

سفیرکانادا درافغانستان: آشتی سیاسی با طالبان باید با رعایت منافع زنان و گروه های قومی کشور برقرارشود


درشرایطی که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به امید پایان دادن به جنگ درصدد گفتگو و برقراری آشتی با شورشیان طالبان است، سفیر کانادا در افغانستان از احتمال حمایت مشروط کشورش از طرح کابل برای آشتی سیاسی با شورشیان خبرداده است.

ویلیام کرازبی، سفیر اتاوا درافغانستان به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است اگربرخی از شروط جدی گفتگو با طالبان رعایت شوند، ممکن است کانادا متقاعد شود تا از طرح های آشتی سیاسی آقای کرزی حمایت کند.

طرح آقای کرزی درکنفرانس ملی ماه گذشته برای مذاکره با رهبران طالبان و ارائه مشوق هایی به شبه نظامیان این گروه به شرط به زمین گذاشتن سلاح، از حمایت اکثریت شرکت کنندگان برخوردار شد.

آقای کرازبی به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است تردیدی نیست که آشتی، کلید حل و فصل معضلات افغانستان است اما گفتگوی سیاسی ( با طالبان ) با سرعت بسیار و بدون شروط متقن و محکم به پیش می رود.

سفیر کانادا درافغانستان گفته است:«جامعه بین الملل باید برمراحل آشتی سیاسی نظارت کند و از حضور و ایفای نقش فعال مردم افغانستان دراین گفتگوها، به ویژه حفظ منافع گروه های قومی، نژادی و زنان اطمینان حاصل کند، زیرا آشتی سیاسی که صرفاً بین آقای کرزی و رهبران طالبان رخ می دهد، کارساز نخواهد بود.»

آقای کرازبی گفته است آشتی سیاسی باید دربرگیرنده دیدگاه های همه اقشارمختلف مردم افغانستان باشد تا آینده کشور بر بنیان احترام به منافع همه گروه های قومی و نژادی و زنان ساخته شود.

سفیرکانادا در افغانستان خاطرنشان کرده است: «برقراری آشتی سیاسی نیازمند زمان است و موضع دولت، به ویژه در جنوب کشور ضعیف است. اگر مراحل آشتی سیاسی جامع و دربرگیرنده منافع همه مردم کشور نباشد، ثمره و پیامد بلندمدت و مثبتی نخواهد داشت و ممکن است به جنگ داخلی دیگری منتهی شود.»

آقای کرازبی ضمن اشاره به حمایت کانادا از «ایده آشتی»، به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است تا زمانی که ستیزه جویان خارجی ایران، پاکستان و کشورهای دیگر درحال تردد از مرزهای افغانستان هستند، استقرارصلح پایا غیرممکن خواهد بود و تلاش های کشورهای عضو ناتو درافغانستان باید از حمایت همسایگان این کشور برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرده است: « جامعه بین الملل باید برای ریشه کن کردن ریشه عملیات شورشیان با پاکستان، هند، ایران و کشورهای دیگرهمسایه افغانستان همکاری کند. تا زمانی که بازسازی آینده ای که ما درصدد ساخت آن برای افغانستان هستیم، ازحمایت همسایگان افغانستان برخوردار نباشد، مردم افغان شاهد استقرار صلح و برقراری آشتی نخواهند بود.

ویلیام کرازبی، سفیر اتاوا درکابل افزوده است هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا اتباع افغان که به شورشیان پیوسته بودند را باردیگر به آغوش زندگی عادی مردم افغان بازگرداند.

در قطعنامه ای که درکنفرانس ماه گذشته درکابل تصویب شد، از جنگجویان و شبه نظامیان طالبان خواسته شده است تا برای خارج شدن نامشان از فهرست سیاه سازمان ملل به مراحل برقراری صلح بپیوندند.

١٣٧ تن از اعضای طالبان که درفهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند، با محدودیت های مالی و ممنوعیت سفر روبرو هستند.

XS
SM
MD
LG