لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۵۰

در مساجد کالیفرنیا بر روی دیگر مومنان باز است


درهای بسیاری ازمساجد واقع درفاصلۀ شهرهای سن دیه گو و لوس آنجلس درجنوب آیالت کالیفرنیا،دربرخی ازیکشنبه ها به روی پیروان سایرمذاهب بازاست.
تقریباً ۱۲ سال است که جامعۀ رأیزنان اسلامی جنوب کالیفرنیا می کوشد تصویر کلیشه ای اسلام هراسی مانده بجا دربیش ازیک دهه پس ازحملات تروریستی۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ میلادی را ازاذهان عمومی بزداید.
درروزیکشنبه که مسیحیان ازکلیسا بازمی گردند، مسلمانان آنها را به مسجد فرامی خوانند و برایشان از دین اسلام میگویند و به پرسش هایشان پاسخ می دهند.
احمد عاصم بیوک سوی، مدیرامورمذهبی مرکزاسلامی جنوب کالیفرنیا می گوید هدف، معرّفی خودمان وجامعه، و دین وفرهنگمان به برادران وخواهران متعلّق به سایرادیان ومذاهب وهمچنین صاحبان فکرو تجربه در دیگرگونه های زندگی وپیشینه های فرهنگی است.
امانی شمس، یک آمریکائی مسلمان است. اومی گوید، هنوزغفلت ونادانی وبدفهمی ریشه کن نشده است. درک واستنباط درست ازاسلام درآمریکا رشد کرده ولی هنوززمینه های تشویق وترغیب انزجار از چوامع اسلامی محونشده است.
نظرمحمود عبدالباسط این است که برخی ازرسانه ها به اسلام هراسی بقا می بخشند و بد- اطلاع رسانی می کنند. اومی گوید چنین است که ما ناگزیربه کوشش درجهت تبیین ومعرّفی خودمان میشویم، آن گونه که هستیم، نه آن گونه که در بارۀ مابه ذهن مردم خورانده شده است.
صالح خلاکی یکی دیگرازاعضای مرکزاسلامی جنوب کالیفرنیا می گوید: مسلمانان آمریکا، صاحبان مرام ومسلاک اسلامی معتدل اند وازجنس افراط گراها دربعضی ازدیگرکشورهانیستند ودرایالات متّحده میان مسلمانان وغیرمسلمان ها، شباهت ها برتفاوت هاغالب است.
مسلمانان همسان صالح خلاکی، براین امیداند که گفتگو ومراوده ویک سلسله تلاش، نظیردعوت از غیرمسلمان ها به درون مساجد، موجب درک مطلوب وزدودن برداشت غلط ازاسلام ومسلمان نزدغیر مسلمان می شود.
XS
SM
MD
LG