لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۰۲

کشف جدید در پدیداری کاینات بر اثر انفجار بزرگ


کیهان شناسان و دانشمندان فیزیک نظری درآمریکا نتیجه پژوهش سه ساله ای را منتشر کردند که نشان می دهد کاینات در لحظه ای بسیار کمتر از یک ثانیه پس از انفجار بزرگ (بیگ بنگ)، با سرعتی بیش از سرعت نور، پدید آمد و گسترش یافت.در صورت اثبات چنان کشفی گامی بسیار بزرگ در مسیر درک و فهم ما از لحظه های تولد کاینات برداشته شده است.

بسیاری از دانشمندان پیش از این یافته ها نیز براین باور بوده اند که سیر تکاملی جهان درپی انفجاربزرگ با شتاب بسیار صورت گرفته، اما برای این باور خود مدرک و شاهدی نداشتند.

در گزارش منتشر شده جدید تاکید شده است که بی درنگ - پس از انفجار بزرگ در ۱۴ میلیارد سال پیش - یک نور خفیف از آن برجا ی ماند.کاینات چونان سوپ داغ پراز ذرات بود. ۳۸۰ هزار سال طول کشید تا ذرات سرد شدند. ابتدا اتمها، سپس ستارگان و کهکشانها پدید آمدند.

مارک کامیونکوفسکی کیهان شناس فیزیک نظری دانشگاه جانز هاپکینز در پژوهش اخیر شرکت نداشته اما یافته ها را بسیارعظیم و پر اهمیت خوانده است: میلیاردها سال بعد، سیاره های حاصل از گازها و غبارهای انفجار بزرگ، در مدار ستاره ها به حرکت درآمدند.

جان کوواچ سرپرست تیم کیهان شناسانی که نتیجه پژوهش را به هفته نامه علمی داده می گوید در امر پژوهش علاوه بر دانشگاه های مینه سوتا، و استنفورد، ناسا و مرکز هاروارد- اسمیتسونین نیز شرکت داشته اند.

کیهان شناسان در ۳ سال گذشته با بهره گیری از تلسکوپ در قطب جنوب، و اسکن کردن دو در صد فضای آسمانی به کشف نمونه هایی از موجهای نوری در پرتو خفیف موجهای کوچک پس از انفجار بزرگ دست یافتند.این نمونه ها از مدتها پیش دلیل و مدرک گسترش سریع کاینات تلقی می شد که از آن با عنوان «فراگستردگی بزرگ» نام برده شده است.
کامیونکوفسکی این «فراگستردگی بزرگ» را تلگرامی به ما زمینیان قلمداد می کند و پژوهشگران فیزیک کیهانی برآنند که نمونه موج نوری یادشده بر اثر موجهای جاذبه ای پخش شده در فضا و زمان ایجاد شده است.
کیهان شناسان می گویند باید شواهد بیشتر ی دراین زمینه یافت شود و در چنان صورتی باید گفت این نخستین بار است که چنان موجهایی از لحظه تولد کاینات، یعنی لرزه های انفجار بزرگ شناسایی می شود.
دکتر مردخای مارک مسئول بخش فیزیک کیهانی موزه تاریخ طبیعی آمریکا اندازه گیری موجها را بسیار حساس می داند: پژوهش نشان داده که موج توسط پرتوهای جاذبه ای که در نخستین لحظه های تولد کاینات پدیدآمده تغییر یافته، منحرف شده و به شکل دیگری درآمده و در فضا و زمان پخش شده .هنگامی که سرتاسر کیهان با سرعتی بیش از سرعت نور در زمانی کمتر از یک ثانیه گسترش می یافته است.
به اعتقاد صاحبنظران درک زمینیان از چگونگی پیدایش کاینات با این یافته بسیار بیشتر از پیش خواهد شد
_
XS
SM
MD
LG