لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۰۴

پنجاه و پنجمین نشست کمیسیون وضعیت زنان در نیویورک


پنجاه و پنجمین نشست کمیسیون وضعیت زنان در نیویورک
پنجاه و پنجمین نشست کمیسیون وضعیت زنان در نیویورک

کمیسیون وضعیت زنان١ کار خود را از روز سوم اسفند در نیویورک شروع کرده است، این نشست تا روز سیزدهم اسفند ماه بکار خود ادامه خواهد داد. کمیسیون وضعیت زنان وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بوده و در هر دوره ٢ ساله خود ٤٥ کشور را به عضویت می پذیرد.

کمیسیون وضعیت زنان کار خود را در زمانی شروع می کند که هنوز هم حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی و از همه مهم تر انسانی زنان در شماری از کشورهای جهان از جمله ایران از سوی دولت هایشان زیر پا گذاشته می شود.

کمیسیون وضعیت زنان منحصراً به برابری زن و مرد و همچنین به پیشرفت و ترقی زنان اختصاص یافته و در واقع پیکره اصلی سیاست گزاری جهانی برای حقوق زنان است.

کمیسیون وضعیت زنان در ٢١ ژوئن سال ١٩٤٦ میلادی – ٦٥ سال پیش – با این هدف تاًسیس شد که وضعیت زنان و پیشرفت آنان را در سراسر جهان در چهارچوب حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، آموزشی و اجتماعی شان به شورا گزارش داده و پیشنهادهای لازم را نیز در اختیار شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد قرار دهد.

کمیسیون همچنین پیشنهادات خود را در مورد مشکلاتی که توجه به حقوق زنان را بگونه ای اضطراری بخود جلب می کند؛ به شورا ارائه می دهد.

پس از برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن٢ که در سپتامبر سال ١٩٩٥ میلادی – شهریور ١٣٧٤ خورشیدی - به مدت ١٠ روز برای اقدام در برابری، توسعه و صلح در پکن برگزار شد، کمیسیون وضعیت زنان با توجه به دستور مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برنامه هایش را در اهداف و دست آوردهای چهارمین کنفرانس جهانی زن ادغام کرده و بطور مرتب مناطق حساسی را که مورد نگرانی " پلاتفورم اقدامات پکن "٣ در کنفرانس بود؛ مورد تجدید نظر دائمی قرار می دهد.

بازده اصلی و مهم کمیسیون وضعیت زنان نتایج توافق شده در اولویت هائی است که برای هر سال تعیین می شود. علاوه بر توافق بر سر داده های کنفرانس، کمیسیون قطعنامه های مختلفی را نیز در باره مسائل مختلف از جمله شرائط زنان فلسطینی و کمک به آنان و همچنین دختران نو جوانی که دارای ویروس اچ – آی – وی مثبت٤ هستند؛ می پذیرد.

برنامه ٢ هفته ای پنجاه و پنجمین نشست کمیسیون وضعیت زنان که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تشکیل شده است، به موارد متعددی از جمله گفتگو های جمعی، مطالبی که در اولویت قرار دارند و همچنین مسائل اضطراری خواهد پرداخت.

با توجه به مسائلی که در پانل های مختلف نشست کمیسیون وضعیت زنان مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند، می توان به سرفصل های ذیل اشاره کرد:

دسترسی و مشارکت زنان و دختران به آموزش و پرورش و همچنین علوم و تکنولوژی که پیشرفت زنان را در محدوده دسترسی برابر به ورود به بازار کار در بر می گیرد.

تمرکز بر علوم و تکنولوژی

ارزیابی پیشرفت ها در اجرای نتایج مورد توافق در باره رفع هر گونه تبعیض جنسی و خشونت علیه کودکان دختر

قدرت دادن به زنان روستائی و نقش آنان در فقر و گرسنگی، توسعه و چالش های رایج

و تهیه طرح مقدماتی مورد توافق برای نشست بعدی

١Commission on the Status of Women

٢Fourth World Conference on Women

٣Beijing Platform of Action

٤HIV/AIDS

XS
SM
MD
LG