لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۰۷

روزنامه ابتکار، رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ


ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎمه اﺑﺘﮑﺎر از رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﯾﻦ روزﻧﺎمه ﺧﺒﺮ داد.

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ وﮐﯿﻠﯽ این خبر را در گفت و گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد و گفت که اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ روی ﮐﯿﻮﺳﮏ های روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ چهارم اردیبهشت به دلیل انتشار خبری با عنوان «برکناری رئیس سازمان زندانها» ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۶ ﺑﻨﺪ ۱۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه بود.
XS
SM
MD
LG