لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۲۵

آمريکاييان عرب تبار و حزب جمهوريخواه


آمريکاييان عرب تبار و حزب جمهوريخواه
آمريکاييان عرب تبار و حزب جمهوريخواه

رای دهندگان ايالت ميشيگان روز سه شنبه در انتخابات مقدماتی حزب جمهوريخواه برای گزينش نامزد انتخاباتی حزب در انتخابات رياست جمهوری، شرکت کردند. اما بسياری از آمريکاييان عرب تبار از جايگاه خود در عرصه سياسی کشور راضی نيستند. اين جامعه مهاجر آمريکا که زمانی خود را با حزب جمهوريخواه همگام می يافت، حزب را ترک می کنند و تمايلی به رای دادن برای حزبی که فکر می کنند به آنان بی توجهی کرده است، نشان نمی دهند.

۳٠٠ هزار آمريکايی عرب تبار در ميشيگان و اکثر آنان در ديترويت زندگی می کنند. جامعه عرب تبار آمريکا که ارزش های اجتماعی محافظه کارانه دارد، به يکديگر بسيار نزديکند. در دهه ۱۹۹٠ بيش از يک سوم آمريکاييان عرب تبار خود را جمهوريخواه می دانستند؛ ولی رهبران آنان اکنون می گويند اين وضعيت تغيير کرده است.

اسامه سبلانی، مسئول سايت اخبار عرب آمريکاييان*، می گويد: احساسات ضدعرب و ضدمسلمان در حزب جمهوريخواه از سال ۲٠٠۱ بدين سو موجب کاهش شرکت آمريکاييان عرب تبار در انتخابات مقدماتی امسال، شده است.

اسامه سبلانی ميافزايد: ما در زمينه ارزش های مذهبی، خانوادگی و سوداگرانه- تجارت های کوچک- هم سو با جمهوريخواهان هستيم. بنابراين درک نمی کنم چطور جمهوريخواهان می توانند چنين اجتماع قدرتمندی را که با آن ها نقاط مشترک بسياری دارد، از خود بيگانه کنند.

وارن ديويد، رييس کميته ضدتبعيض عرب- آمريکايی در واشنگتن، می گويد: در ٣۵ سالی که فعال سياسی بودم چنين بی تفاوتی سياسی را در ميان آمريکاييان عرب تبار که عموما از جمهوريخواهان حمايت کرده اند، مشاهده نکرده ام. بسياری از آنها چندان علاقه ای به حزب جمهوريخواه ندارند. حزب جمهوريخواه امروز حزب جمهوريخواهی نيست که آمريکاييان عرب تبار از آن حمايت کنند.

گروه های عرب- آمريکايی می گويند، جنگ عراق و تدابير ضدتروريسم داخلی- که به نظر آنان موجب نوعی بدبينی نسبت به قوميتها و فرهنگ ها ست، آنان را از سياست محافظه کارانه نااميد کرده است.

نظرسنجی سال ٢٠۱٠ زاگبی اينترنشنال نشان داد فقط ۱٢ درصد عرب آمريکاييانی که در خارج از آمريکا به دنيا آمده اند می خواهند جمهوريخواهان کنگره را کنترل کنند.

در يک نانوايی لبنانی در ديربرن، در حومه شهر ديترويت، به نظر می رسد مردم بيشتر از هر مساله ای نگران سياستهای های مالی حزب هستند. يک عرب تبار در اين محل به خبرنگار صدای آمريکا گفت: فکر می کنم آنها فقط برای پولدارها کار می کنند. برای طبقه متوسط و طبقه پايين جامعه کار نمی کنند. فکر می کنم جمهوريخواهان بيشتر تمايل به جنگ دارند و به نظر می رسد پول به خارج کشور ميرود، که اصولا به نظرم نبايد برود. پول بايد اينجا بماند زيرا ما اينجا در سختی هستيم.

چند گروه آمريکايی عرب کليدی اخيرا حمايت خود را از ران پاول برای نامزدی جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوری، اعلام کردند.

رهبران جامعه عرب چون اسامه سبلانی می گويند اين حرکت نوعی پيام آشتی جويانه به حزب جمهوريخواه است. اين پيام که بيش از سه ميليون آمريکايی عرب تبار برای گفتگو با حزب آماده اند. حزبی که آنان می گويند اين آمريکاييان را رها کرده است.

* ArabAmericanNews.com

XS
SM
MD
LG