لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۵۹

آلنده خودکشی کرده است


آلنده خودکشی کرده است
آلنده خودکشی کرده است

پزشکی قانونی شيلی روز سه شنبه اعلام کردند، مرگ سالوادور آلنده، رييس جمهوری اين کشور در سال ۱۹۷۳ بر اثر خودکشی بوده است.

نزديکان و بستگان سالوادور آلنده، تنها رييس جمهوری مارکسيست شيلی که عمر کوتاه حکومت او در سال ۱۹۷۳ با يک کودتای نظامی به رهبری آگوستو پينوشه به سر رسيد، همواره ادعا کرده اند که وی پس از حمله کودتاگران به کاخ رياست جمهوری، مرگ را به بازداشت ترجيح داد. اين ادعا پس از سالها تحقيق و سرانجام نبش قبر، از سوی پزشکان سازما پزشکی قانونی این کشور تایید شد.

کارشناسان پزشکی قانونی در روز ۲۳ ماه مه گذشته با کسب مجوز قانونی از دادگاه موفق شدند تابوت آلنده را باز کنند. پس از انجام تحقيقات لازم، پاتريچيو بوستوس، سرپرست دايره پزشکی قانونی شيلی، گفت که شايعه های مربوط به خودکشی آلنده از سال ۱۹۷۳ تاکنون مطرح بوده است.

پاتريچيو بوستوس، در اين زمينه گفت: «علت مرگ همانطور که مردم و بستگان او اعتقاد دارند، جراحت ناشی از شليک گلوله بوده و در عين حال، شيوه مرگ، خودکشی را ثابت می کند. »

با وجود آن که مشخص بود که مرگ آلنده بر اثر جراحت ناشی از اصابت گلوله در ناحيه سر بوده، اما کارشناسان پزشکی قانونی استخوان سر وی را مجدداً مورد آزمايش قرار دادند تا مشخص شود که آيا گلوله از فاصله نزديک و توسط شخص آلنده شليک شده، يا وی بر اثر تيراندازی شخص ديگری به قتل رسيده است. بر اساس فرضيه ای ديگر ، آلنده تلاش کرده بود تا خودکشی کند اما موفق نشد و تير نهايی از سوی فرد ديگری شليک شد.

ديويد پرايون، کارشناس تيراندازی از اسکاتلنديارد بريتانيا، پس از آزمايش های زياد به اين نتيجه رسيد که گلوله توسط خود آلنده شليک شده است. در همين حال، ايزابل آلنده، می گويد نتيجه تحقيقات گفته های خانواده را تایید می کند.

سالوادور آلنده از بنيانگذاران حزب سوسياليست شيلی که از او به عنوان نخستين رييس جمهوری مارکسيستی که با رأی و انتخاب مردم به قدرت رسيد، پس از سه سال حکومت در سال ۱۹۷۳ با کودتای آگوستو پينوشه، که به ديکتاتور شيلی شهرت يافت از قدرت برکنار شد. در جريان اين کودتا حدود ۳ هزار نفر جان باختند و هزاران نفر بازداشت و شکنجه شدند.

XS
SM
MD
LG