لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ایران ۰۸:۱۳

مفقود شدن هواپيمای مسافربری ايرآسيا

يک فروند هواپیمای مسافربری «ایرآسیا» با ۱۶۲ مسافر و خدمه ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داد و مفقود شد. این هواپیما از شهر سورابایا در اندونزی به سنگاپور می‌رفت. ارتباط پرواز ۸۵۰۱ خطوط هوایی ایرآسیای مالزی ساعت ۷ و ۲۴ دقیقه بامداد روز يکشنبه ۷ در‌ماه ۱۳۹۳ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) به وقت محلی، ۴۲ دقیقه پس از پرواز، قطع شد.
بیشتر

مقام فرودگاه بين المللی یورابايا سرگرم بررسی نقشه اندونزی در مرکزی است که برای رسيدگی به بحران مفقود شدن هواپيما ايجاد شده است -- يکشنبه ۷ در‌ماه ۱۳۹۳ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) 
۱

مقام فرودگاه بين المللی یورابايا سرگرم بررسی نقشه اندونزی در مرکزی است که برای رسيدگی به بحران مفقود شدن هواپيما ايجاد شده است -- يکشنبه ۷ در‌ماه ۱۳۹۳ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) 

تابلوی اعلانات فرودگاه وضعيت پرواز ايرآسيا  QZ 8501  را از سورابايا تا سنگاپور نشان میدهد -- يکشنبه ۷ در‌ماه ۱۳۹۳ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) 
۲

تابلوی اعلانات فرودگاه وضعيت پرواز ايرآسيا  QZ 8501  را از سورابايا تا سنگاپور نشان میدهد -- يکشنبه ۷ در‌ماه ۱۳۹۳ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) 

تابلوی اعلانات الکترونيکی به اقوام و بستگان مسافران آخرين اطلاعات مربوط به هواپيمای مفقود شده را میدهد. يکشنبه ۷ در‌ماه ۱۳۹۳ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۴)   
۳

تابلوی اعلانات الکترونيکی به اقوام و بستگان مسافران آخرين اطلاعات مربوط به هواپيمای مفقود شده را میدهد.
يکشنبه ۷ در‌ماه ۱۳۹۳ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) 
 

اقوام و بستگان مسافران هواپيمای ايرباس QZ 8501 در مرکز رسيدگی به بحران مفقود شدن هواپيما به فهرست اسامی مسافران نگاه میکنند -- يکشنبه ۷ در‌ماه ۱۳۹۳ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) 
۴

اقوام و بستگان مسافران هواپيمای ايرباس QZ 8501 در مرکز رسيدگی به بحران مفقود شدن هواپيما به فهرست اسامی مسافران نگاه میکنند -- يکشنبه ۷ در‌ماه ۱۳۹۳ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) 

بارگذاری بیشتر

XS
SM
MD
LG