لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۰۶

گزارش خانه آزادی در مورد دستيابی چشمگير خاورميانه به آزاديهای سياسی


سازمان مستقل " خانه آزادي" ميگويد جهان در سالی که گذشت به نحو چشمگيری از نعمت آزادی برخوردار گرديد، به ويژه منطقه خاورميانه که شاهد افزايش نسبي، اما بالقوه مهم، در دستيابی به آزاديهای سياسی و حقوق مدنی بود.

تحقيقی که اين سازمان از کشورهای سراسر جهان انجام داده نشانگر آن است که اگرچه کشورهای خاورميانه از لحاظ آزادی از ديگر مناطق عقب تر هستند، اما در چند کشور اين منطقه، از جمله تشکيلات خود مختار فلسطينيان، پيشرفتهايی حاصل شده است.

سازمان " خانه آزادی " ميگويد شمار کشورهايی که به عنوان " غير آزاد" شناخته شده اند از رقم چهل و نه به رقم چهل و پنج کاهش يافته است، که پايين ترين رقم در ده سال اخير بوده است. بطور کلي، در سال گذشته مردم بيست و هفت کشور و يکی از مستملکات آزاديهای بيشتری کسب کرده اند، و در مقابل، تنها نُه کشور از اين لحاظ پس روی داشته اند. سازمان مورد بحث ميگويد اين يافته ها نشان ميدهد که امسال نسبت به سال هزار و نهصد . هفتاد و دو که تحقيق آغاز شد، يکی از موفقترين سالها از نقطه نظر آزادی بوده است. سازمان " خانه آزادی " هرسال شاخصهای سياسی و مدنی ، از قبيل معيارهای دموکراتيک، رسانه های مستقل، حقوق زنان و حکومت قانون را در کشورهای سراسر جهان مورد بررسی و پژوهش قرار ميدهد.

XS
SM
MD
LG