لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۳۰

تحقيقات پارلمان اروپا در مورد گزارش وجود زندانهای سی آی ای در اروپا


پارلمان اروپا درباره گزارش های مربوط به زندان های سری سازمان سيای آمريکا دراروپای شرقی، رأسا تحقيقاتی را آغازکرده است.

قانونگذاران اروپائی روزپنجشنبه دربروکسل توافق کردند يک کميته۴۶ نفری را مامور رسيدگی به اين موضوع کنند. چند کشورعضواتحاديه اروپا نيزتحقيقاتی را دراين باره آغازکرده اند.

کميته توصيه خواهد کرد عليه کشورهائی که معلوم شود دراين موضوع دست داشته اند، چه اقدام سياسی بايد به مورد اجرا گذارده شود.

گزارش های مربوط به مراکزبازداشت سری سازمان سيا دراروپا، برای نخستين باردرماه نوامبرسال گذشته در روزنامه واشنگتن پست منتشرشد. گروه های حقوق بشرمتعاقبا ازلهستان و رومانی به عنوان محل احتمالی چنين بازداشتگاه هائی نام بردند. هردوکشورهرگونه دست داشتن دراين ماجرا را تکذيب کردند.

درهمين حال وزيرامورخارجه بلغارستان نيزبه دنبال انتشارگزارشی دراين باره دريک روزنامه سويسی، وجود هرگونه زندان سری وابسته به سازمان سيا را درکشورمتبوع خود تکذيب کرد.

XS
SM
MD
LG