لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۵۶

دبير کلِ سازمانِ امنيت و همکاری اروپا در قرقيزستان


دبير کلِ سازمانِ امنيت و همکاری اروپا بمنظورِ ملاقات با رهبرانِ جديدِ قرقيزستان جهتِ بحث پيرامونِ بحرانِ روزافزونِ سياسیِ کشور، در پايتختِ قرقيزستان بسر می برد. يان کوبيس، روزِ يکشنبه ، يعنی سه روز پس از خَلعِ عسکر آقايف، رئيسِ جمهورِی، و فرارِ او به روسيه، واردِ قرقيزستان شد.

قرقيزستان اکنون با بحرانِ جديدی روبروست، چون پارلمانِ قديم و قانونگزارانی که در ماه جاری به عضويت در پارلمان انتخاب شدند، هر يک ديگری را غيرِ قانونی و خود را پارلمانِ مشروعِ کشور ميدانند.

روزِ يکشنبه فِليکس کولُوف، رئيسِ جديدالانتِصابِ امنيتی قرقيزستان، به کميسيونِ مرکزی انتخاباتِ کشور پيوست و حمايتِ خود را از پارلمانِ جديد اعلام کرد. آقای کولوُف به پارلمانِ قديمی اخطار کرد، که اگر رأی گيريهای جديد ناديده گرفته شود، خطرِ وقوعِ جنگِ داخلی بوجود خواهد آمد.

در رويدادی ديگر گزارشها حاکی است که پليس توانسته است اِغتشاشات، غارت و چپاولِ شهر بيشکِک، پايتختِ قرقيزستان را تحتِ کنترل در آورد.

XS
SM
MD
LG