لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۰۶

رئيس جمهوری بوليوی استعفا داد - 2005-03-08


کارلوس مسا رئيس جمهوری بوليوی به دنبال چند روزتظاهرات ضد دولتی، ازمقام خود استعفا کرد.

آقای مسا روزدوشنبه استعفای خود را تسليم کنگره بوليوی کرد. آقای مسا می گويد به خاطرتظاهراتی که صنعت نفت وگازکشور را تهديد می کند، خود را ناگزيرمی بيند که فقط پس از17 ماه زمامداری، استعفا کند.

در واشنگتن، ريچارد باوچرسخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا از رهبران سياسی بوليوی خواست دست همکاری به يکديگردهند تا در راه ثبات وسعادت کشور به يک توافق ملی دست يابند.

اگرکنگره بوليوی استعفای آقای مسا را بپذيرد، رئيس مجلس سنا زمام امور را دردست خواهد گرفت.

آقای مسا که يک سياستمدارمستقل به شمارمی رود، دراکتبرسال 2003 ودرجريان موجی ازتظاهرات خشونت بارکه به برکناری سلف اومنجرشد، به رياست جمهوری بوليوی انتخاب گرديد.

تظاهرات اخيربوليوی باعث بسته شدن راه های کشورشده است ودولت بوليوی را برآن داشته است که با استقرار نيروهای نظامی، کنترل برخی از حوزه های نفتی را دردست گيرد.

m

XS
SM
MD
LG