لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۱۱

شبکه زرقاوی مسئوليت بمبگذاری امروز درعراق را برعهده گرفت - 2005-02-09


يک شبکه تروريستی به رهبری ابومصعب الزرقاوی مسئوليت بمب گذاری انتحاری روز سه شنبه را دريک مرکزاستخدامی ارتش عراق که درجريان آن دست کم 21 نفرکشته شدند، برعهده گرفت.

شبکه القاعده درعراق دريک بيانيه اينترنتی اعلام داشت يکی ازاعضای گروه به ميان صف متقاضيان استخدام نفوذ کرد ومواد منفجره ای را که با خود حمل می کرد، منفجر ساخت.

وفاداران به زرقاوی، مسئوليت دوبمب گذاری روزدوشنبه درشهرهای موصل وبعقوبه را نيزکه درجريان آن ها دست کم 27 نفرجان خود را ازدست دادند، برعهده گرفتند.

در رويدادی ديگر، چند مرد مسلح روزسه شنبه برسرراه اتومبيل مثال الآلوسی يک سياستمدار عراقی کمين کردند و2 پسر ومحافظ اورا کشتند. آقای آلوسی خود بدون آن که آسيبی ببيند، از محل حادثه گريخت.

درهمين حال ارتش آمريکا تاييد کرد که نيروهای اين کشوردرعراق روزدوشنبه دوکارگر مصری را نجات دادند. اين دوکارگرجزو4 نفری بودند که روزيکشنبه ربوده شده بودند. کارفرمای کارگران مصری می گويد دوکارگرديگر، خود موفق به فرارشدند.

m

XS
SM
MD
LG