لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۲۸

پادشاه نپال دولت را برکنار و حالت فوق العاده اعلام کرد - 2005-02-02


گيانندرا پادشاه نپال دولت اين کشور را برکنارو درسرتا سرکشورحالت فوق العاده اعلام کرد. علاوه بر اين با قطع ارتباطات، وی باعث قطع روابط نپال با دنيای خارج شد.

پادشاه نپال اين موضوع را که دست به کودتا زده است، تکذيب می کند ومی گويد دولت شربهادردوبا، نخست وزير، را به خاطرشکست دربرگزاری انتخابات پارلمانی وعدم موفقيت درپايان دادن به شورش مائوئيستی کشورکه تاکنون باعث کشته شدن هزاران نفرشده است، برکنارکرده است.

پادشاه نپال می گويد دولت جديدی تشکيل خواهد داد که ظرف سه سال آينده زمام امورکشور را دردست داشته باشد.

نخست وزيربرکنارشده نپال که خانه اودرمحاصره نيروهای امنيتی قراردارد، دريک مصاحبه تلفنی با خبرنگاران اظهارداشت اقدام پادشاه قانون اساسی را نقض می کند وبا دمکراسی منافات دارد.

روزسه شنبه تمامی پروازها به کاتماندو پايتخت نپال نيزلغوشد. پادشاه نپال يک بار ديگرنيزدراکتبرسال 2002 دوبا را از نخست وزيری برکنارکرده بود.

واکنش های جهانی

تصميم پادشاه نپال درمورد قبضه قدرت، نگرانی سايرکشورهای جهان را به دنبال آورده است.

آمريکا می گويد عميقا نگران عقب گرد آشکار دمکراسی درنپال است. سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روزسه شنبه اعلام داشت اقدام پادشاه نپال، تلاش اين کشور در مبارزه با شورشيان مائوئيست را تضعيف می کند.

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد با انتشار بيانيه ای اعلام داشت عميقا نگران تصميم پادشاه نپال درمورد برکناری دولت، برقراری حالت فوق العاده وتعليق آزادی های مدنی است.

آقای عنان گفت معتقد است که اين اقدامات، يک عقب گرد جدی درنپال به شمارمی رود.

بريتانيا اعلام کرد که سفيرنپال درلندن را برای اعلام نگرانی های خود احضارکرده است.

هند، همسايه نپال، نيزنگرانی عميق خود را درقبال اقدام پادشاه نپال اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که اين کار فقط به نفع شورشيان مائوئيست است.

m

XS
SM
MD
LG