لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۱۳

زدوخورد با تروريستها در مصر و فشار آمريکا برای احترام به حقوق اپوزيسيون - 2005-02-02


نيروهای امنيتی مصربه مبادله تيراندازی شديدی با گروهی ازقبائل باديه نشين دست زدند که مظنون به دست داشتن دربمب گذاری مرگبارسه تفريحگاه توريستی درشبه جزيره سينا دراکتبرسال گذشته هستند. شاهدان عينی می گويند درمبادله تيراندازی بين طرفين که روزسه شنبه دريک شهر دريای سرخ روی داد، يک ستيزه جو ويک مامورپليس کشته شدند.

درحملات اکتبرگذشته به هتل هيلتون طابا ودو تفريحگاه ديگر، 35 نفرجان خود را ازدست دادند وبيش از100 نفرمجروح شدند که بيشترآن ها توريست های مصری واسرائيلی بودند.

از زمان اين حملات تاکنون، مقامات مصری بازداشت پنج مظنون را اعلام کرده اند ومی گويند دونفرهمچنان فراری هستند.

فشار آمريکا برای احترام به حقوق بشر

از سوی ديگر آمريکا ازمصرخواسته است در مورد بازداشت يک قانونگذار عمده اپوزيسيون تجديد نظر به عمل آورد. هواداران مصری اين قانونگذارمی گويند وی به علت آن که بارها خواستارانجام تغييراتی درقانون اساسی مصرگرديده، بازداشت شده است.

وزارت امورخارجه آمريکا می گويد بازداشت ايمن النور، چشم اندازدمکراسی درمصر را زيرسئوال برده است. آقای النور روزدوشنبه برای مدت 45 روزتحويل بازداشتگاه گرديد ودرهمان حال دادستانان دست اندرکاراقامه اتهاماتی عليه وی درارتباط با جعل اسناد برای تاسيس حزب اپوزيسيون خود هستند.

ريچارد باوچرسخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا اظهارداشت آقای النوريکی از رهبران عمده اپوزيسيون به شمارمی رود ومقامات آمريکا نگران گزارش هائی هستند که می گويد با وی از زمان بازداشت در روزشنبه به شدت بدرفتاری شده است.

آقای باوچرهمچنين ازمصرخواست موجبات دسترسی فوری وشفاف اين رهبراپوزيسيون به وکيل مدافع را فراهم آورد.

m

XS
SM
MD
LG