لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۰۶

بوش:  انتخابات يکشنبه عراق نقطه عطفی در تاريخ آن کشور است - 2005-01-30


پرزيدنت بوش ميگويد انتخابات روز يکشنبه در عراق نقطه عطفی در تاريخ آن کشور است. پرزيدنت بوش در سخنرانی راديوئی هفتگی خود، بر اهميت انتخابات در عراق در گسترش دموکراسی و آزادی تأکيد گذارد. در مقابل، دموکراتها نيز در سخنرانی خود، از برنامه ريزی دولت چه قبل و چه پس از جنگ عراق، انتقاد کردند.

پرزيدنت بوش ميگويد انتخابات امروز قدم ديگريست در مسير دستيابی عراق به دموکراسی و صلح. رئيس جمهوری آمريکا از عراقيها بدليل نشان دادن پايداری در تصميمشان جهت شرکت در انتخابات، عليرغم آنکه شورشيان رأی دهندگان را به مرگ تهديد کرده اند، ستايش کرد و گفت هر عراقی که رأی دهد سزاوار ستايش و احترام جهانيان است. وی گفت: « اين دوستداران آزادی، که در سراسر عراق هستند، اهميت حياتی امر را درک ميکنند. عراقيها، در حاليکه با خطر ترور، خشونت وحشيانه و ارعاب حساب شده روبرو هستند، به آمادگی و مبارزات خود برای انتخابات و تبليغِ کانديداهای خود ادامه ميدهند. آنان ميدانند دموکراسی چه مفهومی برای کشورشان خواهد داشت: آينده ای با صلح، ثبات، ترقی و عدالت برای خود و فرزندانشان.»

پرزیدنت بوش، در مورد امکان بروز خشونت بيشتر در عراق به آمريکائيان و عراقيها هشدار داد، اما در عين حال گفت در نهايت تروريستهای خارجی و شورشيان عراقی شکست خواهند خورد. رئيس جمهوری آمريکا گفت: «خشونتهای تروريستی با انتخابات پايان نمی يابد. با اين وجود، تروريستها شکست خواهند خورد زيرا عراقيها ايده ئولوژی آنان را که عبارت از کشتار است، رد ميکنند.»

در سخنرانی راديوئی اعضای حزب دموکرات، آيک اسکلتون، نماينده ايالت ميسوری در کنگره، از نيروهای آمريکائی و عراقی تقدير بعمل آورد. اما آقای اسکلتون که ضمنأ دموکرات ارشد در کميته نيروهای مسلح مجلس نمايندگان نيز هست، استراتژی دولت آمريکا را در مورد عراق، زير سؤال برد. او از دولت پرزيدنت بوش در زمينه برنامه ريزی پيش و پس از جنگ، خصوصأ تصميم به اشغال عراق بدون اعزام نيروی کافی و عدم اختصاص وجوه بيشتر برای بازسازی، انتقاد کرد. آقای اسکلتون گفت: «اينها سؤالات حياتی هستند. سؤالاتی که ميباید دولت پيش از آنکه ما را تا اين حد در عراق درگير کند، در نظر ميگرفت. اما، حال ما بايد انتخابات را در حکم خشت اول يک دولت دموکراتيک در عراق ببينيم. انتخابات صرفأ قدم بعدی بسمت آن هدف است.»

پرزيدنت بوش گفت انتخابات امروز عراق، بدنبال اخذ رأی موفقيت آميز از عراقيها در ساير نقاط جهان، صورت می گيرد.

m

XS
SM
MD
LG