لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۲۹

ادامه عمليات امدادی نظاميان آمريکا و سنگاپوردرمناطق سونامی زده  - 2005-01-21


آمريکا و سنگاپورمی گويند باتوجه به اين که يک کنفرانس زير نظرسازمان ملل متحد هم اکنون چگونگی حفاظت ازمردم در برابر سوانح طبيعی درآينده را تحت بررسی دارد، به عمليات امداد نظامی خود درمنطقه پايان می دهند.

در ياسالارتامس فارگو فرمانده نيروهای آمريکا دراقيانوس آرام می گويد با وجود آن که هليکوپترهای آمريکا به حمل لوازم مورد نيازبرای مناطق آسيب ديده براثرسونامی ادامه خواهند داد، اما عمليات امداد فوری تقريبا به پايان رسيده است. درياسالار فارگو افزود نيروهای آمريکا احتمالا تا پايان ماه فوريه به عمليات خود در منطقه خاتمه می دهند.

وزيردفاع سنگاپور نيزاعلام کرد اين کشور قصد دارد به زودی نيروی يکهزار نفری خود را از اندونزی فرا خواند.

اندونزی روزچهارشنبه اعلام کرد ده ها هزارتن ازمفقود شدگان درجريان سونامی، اکنون مرده تلقی می شوند. به اين ترتيب تلفات اندونزی از مرز ۱۶۶ هزارنفرتجاوزمی کند ودرنتيجه، تلفات کلی کشورهای آسيب ديده به حدود ۲۲۰ هزار نفر می رسد.

نمايندگان اعزامی به کنفرانس سازمان ملل متحد درباره چگونگی مقابله با سوانح طبيعی، برای کاهش آثارچنين حوادثی درآينده درحال بررسی شيوه هائی نظيريک سيستم هشداردهنده جهانی درقبال سونامی وآموزش عمومی درمورد برخورد با بازماندگان سوانح هستند.

در همين حال سازمان ملل متحد می گويد قصد دارد تعداد کارکنان محلی را که می خواهد دراستان آچه اندونزی برای کمک به پاکسازی های مربوط به سونامی استخدام کند، ده برابرافزايش دهد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ابرازاميدواری کرد تعداد کارکنان محلی را که قصد دارد دراندونزی استخدام کند، ظرف شش ماه آينده از ۳۰۰ نفربه ۳۰۰۰ نفر افزايش دهد.

XS
SM
MD
LG