لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۵۵

گزارش سازمان ملل درباره تاثير بالقوه کشورهای ثروتمند در کاهش فقر - 2005-01-18


يک گزارش جديد که زيرنظرسازمان ملل متحد تهيه شده است، حکايت ازآن دارد اگر کشورهای ثروتمند به وعده های خود درمورد دوبرابرکردن کمک ها ظرف دهه آينده و رساندن آن به حدود 200 ميليارد دلارعمل کنند، بيش از 500 ميليون نفرازمردم سراسر جهان می توانند ازفقر رهائی يابند.

درگزارش که روزدوشنبه دراختياردبيرکل سازمان ملل متحد قرارگرفت، آمده است که آمريکا وچند کشورثروتمند ديگر، اکنون فقط بخش ناچيزی ازتوليد ناخالص داخلی خود را به کمک های عمرانی اختصاص می دهند.

گزارش، ميزان سرمايه گذاری های مورد نيازبرای دستيابی به هدف سازمان ملل متحد را تشريح کرده است تا تعداد مردمی که روزانه با کمترازيک دلار زندگی می کنند، به نصف يعنی 500 ميليون نفر کاهش يابد.

يک هدف ديگرسازمان ملل متحد که درسال 2000 مورد تصويب رهبران جهان قرارگرفت، جلوگيری ازانتشاربيماری های ايدز ومالاريا درکشورهای درحال توسعه است.

با وجود آن که درگزارش آمده است که جهان دروضعيتی قرارندارد که هدف های سازمان ملل متحد تا سال 2015 تحقق يابد، آقای عنان می گويد تحقق هدف ها کاملا عملی است.

m

XS
SM
MD
LG