لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۵۷

ناتو احتمالااعزام مربی به عراق را مورد تجديد نظر قرارخواهد داد - 2005-01-15


فرمانده کل نيروهای ناتودراروپا می گويد ناتو طرح های خود را برای اعزام مربی به عراق برای آموزش ارتش جديد اين کشور، احتمالا مورد تجديد نظرقرارخواهد داد.

ژنرال آمريکائی جيمزجونز درمقرناتودربلژيک به خبرنگاران گفت ارتش جديد عراق به مراتب بيشتر ازآنچه که قبلا تصورمی رفت، نشان داده است که شايستگی آموزش افرادی را که به استخدام خود درآورده است، دارد. ناتودراصل درنظرداشت 300 مربی را برای اجرای برنامه آموزشی به عراق اعزام دارد، اما ژنرال جونزمی گويد اجرای اين برنامه ممکن است فقط به نيمی ازاين عده نيازداشته باشد.

با اين حال ژنرال جونزبارديگرکشورهائی نظير بلژيک، فرانسه وآلمان را که به مخالفت با تهاجم به عراق به رهبری آمريکا برخاستند، به خاطرايجاد محدوديت درمشارکت نيروهای خود دربرنامه آموزشی مورد انتقاد قرارداد.

ژنرال جونزهمچنين اظهارداشت برقراری فضائی مسالمت آميزتردرافغانستان، به معنای آن است که اتحاديه بايد نيروهائی را کمترازآنچه که انتظارمی رفت برای گسترش ماموريت خود به افغانستان اعزام دارد. ناتوخود را آماده کرده است کوشش های مربوط به حفاظت ازصلح درافغانستان را افزايش داده وازکابل وشمال افغانستان به بخش های باختری اين کشورنيزگسترش دهد.

m

XS
SM
MD
LG