لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۱۲

آينده روند صلح  نپال روشن نيست - 2005-01-14


مهلتی را که نپال برای ازسرگيری گفتگوهای صلح برای شورشيان مائوئيست تعيين کرده بود سپری شد، بدون آن که روشن شود که آيا روند صلح ادامه خواهد يافت يا نه.

ظاهرا شورشيان پيشنهاد دولت نپال را برای ازسرگيری گفتگوها پيش ازانقضای مهلت رد کرده بودند.

ِشربهادر دوبا نخست وزير نپال اين پيشنهاد را ماه گذشته مطرح واعلام کرد اگرمائوئيست ها مهلت تعيين شده را رعايت نکنند، او چاره ای ندارد جزآن که انتخابات پارلمانی را که مدت ها است به تاخيرافتاده است، برگزارکند.

شورشيان می گويند دولت درموقعيتی قرارندارد که درباره خواست اصلی آن ها درمورد تدوين يک قانون اساسی جديد برای نپال به گفتگوبنشيند. شورشيان تهديد کرده اند درهرگونه انتخاباتی خرابکاری خواهند کرد. اين نگرانی وجود دارد که اگرشورشيان درمقام قدرت نمائی برآيند، دامنه منازعه گسترش يابد.

مائوئيست ها برای تبديل کشورمشروطه پادشاهی نپال به يک کشورکمونيستی، ازسال ۱۹۹۶ درحال جنگ هستند. تاکنون بيش از۱۰ هزارنفردراين جنگ کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG