لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۳۰

سازمان ملل: تلفات زلزله درسوماترای اندونزی به طورتصاعدی  روبه افزايش است - 2005-01-04


سازمان ملل متحد هشدارداده است تلفات زلزله وخيزاب (تسونامی) هفته گذشته به طورتصاعدی درجزيره سوماترا دراندونزی روبه افزايش است.

يان ايگلند هماهنگ کننده اقدامات امدادی سازمان ملل متحد می گويد بسياری از روستاهای واقع درسواحل باختری سوماترا که درارتفاع کم ازسطح دريا قراردارند، به کلی ازبين رفته اند.

اندونزی اکنون گزارش می دهد که حدود 94 هزار تن ازاهالی خود را ازدست داده است. با اعلام اين رقم، مجموع تلفات زلزله وتوفان دريائی هفته گذشته اين منطقه به حدود 145 هزارنفربالغ می شود.

هليکوپترهای نظامی برای بازماندگانی که همچنان دراندونزی وبخش هائی ازسريلانکا ومالديو سرگردان هستند وبه مناطق آن ها دسترسی نيست، غذا ولوازم کمکی فرو می ريزند. کوشش های امدادی گسترده بين المللی درچند روزگذشته درمناطق ديگری که بيشترقابل دسترسی است، اکنون به ده ها هزاربالغ می شود. آقای ايگلند انبوه کمک ها را «سيل آسا» ناميد واظهارداشت حتی برخی ازفقيرترين کشورهای جهان نيزکمک کرده اند.

مقامات امدادی می گويند نزديک به دوميليون نفر درآسيا وآفريقا نيازمند کمک های غذائی وحفاظت دربرابرخطرابتلا به بيماری هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوئد مقادير هنگفتی واکسن وبا به مناطق آلوده ارسال داشته است.

مقامات امدادی می گويند بازماندگان دربرخی ازمناطق آماده بازسازی هستند وبنابراين، کمک هائی متناسب بايد برای آنان فراهم آيد. آقای ايگلند هماهنگ کننده اقدامات امدادی می گويد برخی ازماهيگيران نمی خواهند کارخود را ترک گويند. ماهيگيران خواستارآنند که تور وقايق دراختيارآن ها قرارگيرد تا ماهيگيری را ازسرگيرند.

m

XS
SM
MD
LG