لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۱۳

سرنوشت دست کم ۸۰۰۰ توريست خارجی در جنوب خاوری آسيا نامعلوم است - 2005-01-04


بيش ازيک هفته پس از زلزله وتوفان دريائی (خيزآب) که تفريحگاه های ساحلی جنوب خاوری آسيا را درهم کوبيد، سرنوشت دست کم ۸۰۰۰ توريست خارجی درمنطقه همچنان نامعلوم است.

تاکنون مرگ حداقل 350 نفربه عنوان توريست خارجی تاييد شده است، اما مقامات مسئول می گويند درحالی که به تدريج هويت قربانيان روشن می شود، اين رقم احتمالا افزايش خواهد يافت.

به گفته مقامات مسئول، تنها درتايلند نزديک به نيمی ازپنج هزارنفری که مرگ آن ها گزارش شده است، توريست های خارجی بودند.

هنگامی که توفان دريائی منطقه را درنورديد، جنوب آسيا دربهترين فصل توريستی خود قرارداشت.

سوئد وآمريکا بيشترين رقم ازشهروندان خود را که مفقود شده اند، گزارش کرده اند. کالين پاول وزير امورخارجه آمريکا می گويد رقمی درحدود پنج هزارآمريکائی هنوزبه حساب نيامده اند. آقای پاول افزود احتمالی قطعی داده می شود که تلفات آمريکا از15 نفری که تاکنون تاييد شده است، فراترخواهد رفت.

مقامات سوئد می گويند نزديک به 3 هزارنفر ازشهروندان اين کشورهمچنان جزومفقود شدگان هستند.

در همين راستا افسران پليس ازسراسرجهان برای شناسائی وتشخيص هويت قربانيان خيزآب جنوب آسيا، روزچهارشنبه درشهرليون درفرانسه اجتماع خواهند کرد.

اينترپول يا پليس بين الملل می گويد اين اجتماع را سازمان داده است تا درتشخيص وتعيين هويت اجساد قربانيان، معيارها ورويه های اينترپول که درسطح بين المللی شناخته شده است، نظيرجمع آوری وتحليل نمونه های دی ان ای DNA واثرانگشت مورد توجه قرارگيرد وقربانيان به کشورهای خود بازگردانده شوند.

24 کشورعضواينترپول تقريبا بلافاصله پس ازوقوع زلزله وتوفان دريائی، هزاران تن ازماموران ومتخصصان پزشکی قانونی خود را به جنوب آسيا اعزام داشتند. اين گسترده ترين عمليات درنوع خود درتاريخ اينترپول تلقی می شود.

m

XS
SM
MD
LG