لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۰۵

نهاد رياست جمهوری: ويليام جفرسون کلينتون، 42امين رئيس جمهوری آمريکا - 2004-12-26


صدو نهمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به داستان زندگی ويليام جفرسون کلينتون، 42امين رئيس جمهوری آمريکا، و جوانی او می پردازد.

صدو دهمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به زندگی سياسی فرماندار بيل کلينتون و پيروزی ها و شکست های اوليه اش می پردازد.

صدو دوازدهمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به جهش بيل کلينتون به سطح سياست ملی آمريکا و شرکت او در مبارزات رياست جمهوری سال 1992 می پردازد.

صدو سيزدهمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به پيروزی بيل کلينتون در انتخابات سال 1992 اشاره کرده و به دوران رياست جمهوری وی می پردازد.

صدو چهاردهمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به دوران رياست جمهوری پرزيدنت کلينتون در هشت سال آخر قرن بيستم و رهبری اقتصاد جهانی در زمانی که از رشد بيسابقه ای برخوردار بود می پردازد.

صدو پانزدهمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به موفقيت پرزيدنت بوش در زمينه موازنه کردن بودجه کشور بود که دهه ها از عدم موازنه و کسری بودجه رنج می برد. دکتر بی پروا در اين برنامه همچنين به مشکلات مبتلابه پرزيدنت کلينتون پرداخته که توجه شما را به آن جلب می کنيم.

صدو شانزدهمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به بحران های شخصی دوران رياست جمهوری پرزيدنت کلينتون می پردازد.

صدو هفدهمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به جريان استيضاح پرزيدنت کلينتون در سال 1998 می پردازد.

صدو هجدهمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به مبارزات پرزيدنت کلينتون در دوران رياست جمهوری اش می پردازد.

صدو نوزدهمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به ساير چالشهای دوران رياست جمهوری پرزيدنت کلينتون منجمله بحران بالکان و تجديد انتخاب وی در سال 1996 به رياست جمهوری می پردازد.

صدو بيستمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به سفرهای پرزيدنت کلينتون و سخنرانی های وی می پردازد

XS
SM
MD
LG