لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۳۴

سازمان ملل: چهارشنبه سومين روز جنگ درشرق جمهوری دمکراتيک کنگو بود - 2004-12-16


سازمان ملل متحد می گويد روزچهارشنبه نيزبرای سومين روزپياپی جنگ دربخش شرقی جمهوری دمکراتيک کنگو ادامه يافت.

دولت کنگو درکينشاسا می گويد جنگ ميان نيروهای دولتی وشورشيان مورد حمايت رواندا جريان داشته است. دولت کنگوهمچنين ادعا کرد سربازان رواندا برای جنگ درکنار شورشيان، ازمرزکنگوعبورکرده اند.

رواندا هرگونه دست داشتن دراين وقايع را تکذيب کرده است ومی گويد جنگ، يک مساله داخلی کنگواست.

يک هيات سازمان ملل متحد که نسبت به اين اتهامات تحقيق می کند، می گويد تاکنون دليلی به دست نياورده است که بيانگر درگيری نيروهای رواندا درجنگ باشد.

ماموران امداد درنزديکی يک شهرمرزی اعلام کردند که روزسه شنبه 35 هزارنفرازاهالی منطقه ازبيم جنگ، ازخانه های خود گريختند.

پال کاگامه رئيس جمهوری رواندا هشدارداده است ومی گويد ممکن است نيروهائی را برای حمله به شورشيان رواندا مستقردرکنگواعزام دارد. شورشيان رواندا مسئول نسل کشی سال 1994 اين کشوربه شمارمی روند که درجريان آن 800 هزارنفراز توتسی ها وهوتوهای ميانه رو روندا به وسيله افراط گرايان هوتو قتل عام شدند.

m

XS
SM
MD
LG