لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۵۸

نسبت بالائی از  سربازان مجروح جنگی زنده ماندند - 2004-12-10


يک مطالعه جديد نشان می دهد ۹۰ درصد ازنيروهای آمريکائی که درعراق وافغانستان مجروح شدند، توانستند جان سالم از زخم های خود بدربرند. اين بالاترين نسبت درهرگونه جنگی درتاريخ آمريکا به شمارمی رود.

نتايج اين مطالعه که درشماره روزپنجشنبه نشريه پزشکی نيوانگلند منتشرشد، نسبت بالای سربازانی را که زنده ماندند، ناشی ازاستقرارسريع تيم های جراحی درخطوط مقدم جبهه های جنگ می داند.

مطالعه، درمقام مقايسه با جنگ های قبلی می گويد ۲۴ درصد ازنيروهائی که درجنگ های خليج فارس و ويتنام زخمی شدند، جان خود را ازدست دادند. اين ميزان درجنگ جهانی دوم به ۳۰ درصد بالغ می گرديد.

درهمين حال دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا روزپنجشنبه پس ازاستماع شکايت های سربازانی که عازم عراق هستند، واکنشی مثبت نشان داد. آقای رامسفلد که درهند صحبت می کرد، ديدار روزچهارشنبه خود را با حدود دوهزار سرباز آمريکائی دراردوگاهی درکويت، گرم ولذت بخش توصيف کرد.

K

XS
SM
MD
LG