لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۲۵

بيماری  و سوء تغذيه در  کنگو بيداد می کند - 2004-12-10


کميته بين المللی نجات می گويد همه روزه بيش از يکهزارنفرازغيرنظاميان کنگوجان خود را ازدست می دهند که تقريبا تمامی آن بر اثر بيماری و سوء تغذيه است.

اين کميته که سازمانی خصوصی است ومقرآن درآمريکا قراردارد، می گويد تقريبا نيمی ازتلفات مربوط به کودکان زيرپنج سال است. به گفته اين گروه، اکثرتلفات، ناشی ازابتلا به بيماری هائی قابل پيشگيری است وپاسخ جامعه بين المللی به چنين وضعيتی درجمهوری دمکراتيک کنگو، بسياربد وغيرقابل قبول است.

گروه همچنين می گويد ميزان تلفات ناشی ازبيماری وگرسنگی درمناطقی که فقدان امنيت مانع ازارائه خدمات انسانی است، درسطح بالاتری قراردارد.

کميته بين المللی نجات می گويد از زمان آغازجنگ درکنگودرسال ۱۹۹۸ تاکنون، بيش از3۳ ميليون و۸۰۰ هزارنفرازمردم اين کشورکه معادل با تمامی جمعيت کشورايرلند است، جان خود را ازدست داده اند. سال گذشته رسما اعلام شد که جنگ پنج ساله کنگوبه پايان رسيده است.

K

XS
SM
MD
LG