لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۰۵

مخالفت رهبر جديد ابخازی ها  با  مذاکره  باگرجستان - 2004-12-05


يک رهبرمخالف درمنطقه انشعابی ابخازيا ‏درگرجستان، پيشنهاد مذاکره با دولت مرکزی را ‏ رد کرده است.‏

سرگئی باگاپش ‏Sergei Bagapsh‏ که برنده ‏انتخابات بحث انگيزرياست جمهوری درابخازيا ‏اعلام شده است گفت پيشنهاد مذاکره، اقدامی ‏تحريک آميز درجهت ايجاد اختلاف بين منطقه ‏وروسيه وهمچنين بين ابخازی ها است. ‏

ميخائيل ساکاشويلی رئيس جمهوری گرجستان ‏روزجمعه اظهارداشت ازآن جا که بيشترابخازی ها ‏ازآقای باگاپش که مراسم آغازبه کاراو روزدوشنبه ‏برگزارمی شود اعلام حمايت کرده اند، اوخواستار ‏مذاکره با وی شده است. گرجستان، انتخابات سوم ‏اکتبرابخازيا را غيرقانونی دانسته است.‏

روسيه خواستاربرگزاری انتخابات جديدی درابخازيا ‏شده وتهديد کرده است درصورت انجام مراسم ‏آغازبه کارباگاپش، مرزهای خود با ابخازيا را ‏می بندد.‏

ابخازيا ناحيه ای هوادار روسيه درگرجستان است ‏که از زمان اخراج نيروهای گرجستان دراوايل ‏سال های دهه 1990، زمام امورخود را دردست ‏دارد. مقامات گرجستان عهد کرده اند که سرانجام ‏ابخازيا را تحت کنترل دولت مرکزی درآورند. ‏

a

XS
SM
MD
LG