لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۲۷

بررسی گزارش های مربوط به تهاجم رواندا به جمهوری دمکراتيک کنگو - 2004-12-03


شورای امنيت سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش های مربوط به تهاجم رواندا به جمهوری دمکراتيک کنگو، روزپنجشنبه تشکيل جلسه داد.

معاون دبيرکل سازمان ملل متحد درامورحفاظت ازصلح دراين جلسه اظهارداشت به نظرمی رسد نيروهای رواندا دست به عملياتی درخاک کنگو زده اند.

نمايندگی سازمان ملل متحد درکنگو روزچهارشنبه اعلام کرده بود گزارش هائی دردست است که نشان می دهد يکصد جنگجوی متعلق به رواندا درکنگو ديده شده اند.

دولت کنگوبا استناد به اين گزارش، خواستارخروج سربازان رواندا ازکنگوشده است. اما رئيس شورای امنيت روزپنجشنبه گفت گزارش مربوط به ورود سربازان رواندا به کنگوهنوزتاييد نشده است.

رواندا ورود نيروهای اين کشوربه کنگو را تکذيب کرده است. با اين حال پال کاگمه Paul Kagame رئيس جمهوری رواندا هشدارداده است ممکن است نيروهای اين کشورشورشيان هوتو را که پس از ارتکاب نسل کشی سال 1994 از رواندا گريختند وهم اکنون درکنگواستقراردارند، مورد حمله قراردهند.

K

XS
SM
MD
LG